Koronatiltak på grønt nivå fra skolestart 18. august

Foto: Marita Nilsen/Vestfold og Telemark fylkeskommune

Publisert:

17.08.2021

Oppdatert:

12.12.2021 kl.16:45

Ved skolestart er Bø vgs. på grønt tiltaksnivå i henhold til smittevernveileder for videregående opplæring.

For alle elever og ansatte gjelder

  • Ingen syke skal møte på skolen. Dette gjelder selv med milde symptomer.
  • Det er viktig å holde avstand der det er mulig.
  • Normalt renhold og god håndhygiene.

I henhold til lokale planer og beslutninger vil vi ved Bø vgs:

  • Fortsette med forsterket renhold av WC, idrettsutstyr og egne busser.
  • Fortsetter med trinnvis soneinndeling i kantina og ved fellesarrangementer som skoleåpning, konserter, skolevalgdebatt osv.

Testing: Ved symptomer er det viktig å bli testet så snart som mulig.
Man skal holde seg hjemme etter testing og avvente beskjed fra kommuneoverlegen.

Testing kan nå erstatte karantene for elever. Hvis en person får påvist Korona, kan elever som er nærkontakter teste seg i stedet for å gå i karantene. Personer som den smittede bor sammen med, eller har tilsvarende nære kontakter med, må fortsatt gå i karantene.

Informasjon om fraværsregler for elever

Regjeringen har besluttet å forlenge unntaket fra fraværsreglene ut september 2020.
Det betyr at elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.
Elever over 18 år leverer egendokumentasjon til kontaktlærer.
Elever under 18 år må legge fram dokumentasjon fra foreldre/foresatte til kontaktlærer.

Dette fraværet skal ikke føres på vitnemål og unntas fra fraværsgrensen på 10%.