Rødt nivå fra torsdag 16.12.21

Foto: Getty Images

Publisert:

25.11.2021

Oppdatert:

14.12.2021 kl.15:41

Alle vidaregåande skular har rødt nivå i trafikklysmodellen frå 16. desember.

Ved Bø vgs. betyr overgang til rødt nivå mellom anna at eit trinn av gongen får digital opplæring via Teams, medan dei to andre trinna har fysisk undervisning på skulen.
Plan for dette er lagt ut på Teams.

I tillegg kjem det ei rekke forsterka smitteverntiltak.