"Tankevirus"

Foto: Tore Westrheim Lium

Publisert:

29.11.2021

Oppdatert:

12.12.2021 kl.16:45

VG 1-elevene har høsten 2021 gjennomført kurset "Tankevirus" - et kurs som omhandler psykiske plager.

«95% av oss har depressive tanker hver dag. Så hvorfor er ikke nesten alle av oss innlagt på mentalsykehus da?»

Dette er bare ett av veldig mange spørsmål det rettes fokus på i kurset «Tankevirus» som elevene i VG 1 har gjennomgått denne høsten.

Kursholderne, Åse Berit Sageie og Trond Garborg har gjennomført dette kurset sammen med elevene. Kurset består av tre økter på 60 minutter, der elevene utfordres til refleksjon og erfaringer rundt tema som hva vi tenker og hvordan det påvirker oss.  Hensikten med kurset er å lære elevene hvordan man kan forebygge og behandle lette og moderate psykiske plager.

 

Tilbakemeldingene fra elevene har vært veldig positive. Det er interessant og nyttig å kjenne til hvorfor vanskelige tanker kommer, men også hvordan man kan leve med disse og til og med gjøre noe med dem.

 Her kan dere lese mer om dette kurset.

 

imagevti6z.png