Skolestart 2022-23

Foto: Foto: Eva Susanne Drugg

Publisert:

02.08.2022

Oppdatert:

04.08.2022 kl.10:06

Bø vgs ønsker alle hjertelig velkommen til nytt skoleår. Elevene møter i festsalen onsdag 17. august kl. 0830. Det sendes ut eget infoskriv til nye elever og deres foresatte – se brevet under. Merk at elever på vg1 studiespesialisering som ønsker faget breddeidrett må melde fra om dette innen 10. august til Runar.Elvestad@vtfk.no. Evt. spørsmål i forbindelse med skolestart kan rettes til Bø vgs på telefon 35 91 90 00, evt. direkte pr. epost til Randi.Stokland@vtfk.no

Til nye elever ved Bø vgs og deres foresatte

Velkommen til Bø vidaregåande skule!

Det er en glede å kunne ønske nye elever velkommen til Bø vgs. Vi ønsker å gi noe informasjon før skoleåret starter:

Skolestart er onsdag 17. august kl. 0830 i Festsalen.
Nødvendig informasjon vil bli gitt i løpet av de første dagene, sammen med utlevering av PC og skolebøker.

Ønske om faget breddeidrett.
Elever på vg1 studiespesialisering som ønsker faget breddeidrett (5 u/t) må gi melding til skolen om dette, til avdelingsleder for pedagogisk støtte
runar.elvestad@vtfk.no innen onsdag 10. august.

Til foreldre/foresatte:
Kontaktlærer vil holde en oppstartsamtale med hver elev i løpet av de 2-3 første skoleukene.
Ca. midt i høstterminen vil elev og foreldre/foresatte bli kalt inn til en samtale med kontaktlærer.
Dersom dere vurderer at det er behov for samtale mellom foresatte/elev og skolen
før dette, f.eks. allerede ved skolestart, så ber vi om at dere melder fra om dette til
runar.elvestad@vtfk.no

Det blir informasjonsmøte for foreldre/foresatte på vg1 mandag 29. august.
Foreldre/foresatte til elever i 1STA og 1STB møter i auditoriet kl. 1800.
Foreldre/foresatte til elever i 1STC og 1IDA møter i auditoriet kl. 1915.

For nærmere informasjon se www.vtfk.no / www.bo.vgs.no eller ta kontakt med skolen pr. epost til randi.stokland@vtfk.no eller på telefon 35 91 90 00.

Med hilsen

Jon Helge Bergane                                        Randi Stokland
rektor                                                             konsulent I