Ungdata-undersøkelsen


Publisert:

19.02.2021

Oppdatert:

12.12.2021 kl.16:45

www.ungdata.no

  • Etter vinterferien starter årets Ungdata-undersøkelse!
  • Over 28 000 elever i fylket vårt får tilbud om å svare på undersøkelsen.
  • Ungdata-undersøkelsen er en unik mulighet til å fortelle om hvordan du har det, hva du er opptatt av og hvordan korona-pandemien har påvirket deg og din hverdag. 
  • Undersøkelsen er helt anonym.
  • Du svarer på undersøkelsen i skoletiden, via pc eller nettbrett. 
  • Det er frivillig å delta.
  • For å få et riktig bilde av hvordan barn og unge i fylket vårt har det, er det viktig at flest mulig svarer på undersøkelsen. 
  • Takk for at du deltar! 😊

 

Tid

Hvor

Ansvarsperson i klasserommet

1 ida/1stc

2 mars 4 time

2.108

Sveinung

1 idb

2 mars 4 time

2.111/2.112

Nina B

1 sta

2 mars 4 time

2.109

Hilde M

1stb

2 mars 4 time

2.110/2.116

Beate H

 

 

 

 

2ida

2 mars 4 time

2.208/2.223

Beate V F

2idb

2 mars 4 time

2.211/2.215

Christer

2sta

1.mars kl 1400

2.209/2.223

Anne K

2stb

1.mars kl 1400

2.210/2.215

Hanne

 

 

 

 

3ida

2 mars 4 time

2.313

Elin

3idb

2 mars 4 time

2.309

Kjell T

3sta

2 mars 4 time

2.212

Kari

3stb

2 mars 4 time

2.306

Marie

3sti

2 mars 4 time

2.218

Hanne