Feilvalg og omvalg

Kjennes det som om du jobber mot feil mål? Lurer du på om du kan skifte retning? Selv om du har valgt feil utdanningsprogram eller programområde kan du ha mulighet til å velge på nytt.
Illustrasjonsfoto av elever som har valgt feil utdanningsprogram.
Er du usikker på om du har valgt rett utdanningsprogram? Ikke nøl med å kontakte skolen for å snakke om muligheter for å endre retning. Foto: Max Emanuelson
Jeg er usikker på utdanningsprogrammet mitt. Hva gjør jeg?

Aller først: Du er ikke alene! Det er flere som etter hvert ønsker at de hadde tatt et annet valg tidligere.

Det første du bør gjøre er å finne ut om noen av de andre retningene passer bedre for deg. Du kan lese om de ulike utdanningsprogrammene på www.vilbli.no, og det er i tillegg lurt å snakke med medelever som har valgt andre utdanningsprogram enn deg for å høre om deres skolehverdag.

Finner du en bedre retning har du flere muligheter for hvordan du kan gå fram:

  • Du kan snakke med aktuell skole for å høre om det er mulig å bytte med en gang. Det vil komme ann på hva du går på, hva du ønsker, skolens kapasitet og tidspunktet du spør.
  • I noen tilfeller kan du gå et såkalt kryssløp. Da kan du forandre retning uten å bruke lengre tid på videregående opplæring. (Tillatte kryssløp vises med en X i oversikten på www.vilbli.no.)
  • Har du ungdomsrett kan du også søke omvalg for neste skoleår enten på samme eller lavere trinn enn du går nå. Du har anledning til å gjøre ett slikt omvalg uten at det går utover forbruket av ungdomsretten din.

I alle tilfeller bør du snakke med en rådgiver på skolen din. De har gode råd om hvilke alternativer som gjelder for akkurat din situasjon.

Dersom du ikke finner en annen retning som er bedre for deg nå, må du huske at det også etter videregående opplæring åpner seg andre muligheter.

Hvilke konsekvenser får det for meg om jeg gjør et omvalg?

Å gå ett eller flere trinn på nytt vil naturligvis bety at du bruker lengre tid på videregående opplæring enn du kanskje hadde planlagt. Likevel kan det lønne seg på lengre sikt med tanke på videre utdanning eller jobb. Det kan være nyttig å vurdere dette sammen med en rådgiver som kan veilede utfra din situasjon og dine ønsker.

Hva vil det bety for ungdomsretten min?
Alle med ungdomsrett kan gjøre ett omvalg uten at det går utover forbruket av ungdomsretten. Det vil si at du kan gå de nødvendige trinnene på nytt (på et annet utdanningsprogram), men fortsatt ha ungdomsrett til å fullføre Vg3 eller læretid.

Må jeg ta alle fag om igjen ved å gå et trinn på nytt?
Dersom du har fullført fellesfagene på et trinn (f.eks. Vg1), kan du ved et omvalg velge om du ønsker å være elev i disse på nytt eller ikke. Det bør du diskutere med skolen din rett etter skolestart.

Les om rett til omvalg på vilbli.no

Har jeg anledning til å gjøre et omvalg?

Er du usikker på om du har ungdomsrett igjen eller om tidligere skifte av retning regnes som et omvalg? Ta kontakt med inntakskontoret som kan gå gjennom historikken din og finne ut hva du har mulighet til, tlf. 35 91 73 70 eller inntak@vtfk.no.

Hvem kan jeg snakke med om videregående skole?

Publisert: 22.06.2022 Oppdatert: 28.12.2022 kl.14:00

Omvalg

Omvalg betyr å starte på et annet utdanningsprogram eller programområde enn det du har gått før.

Alle med ungdomsrett kan gjøre ett omvalg, på samme eller lavere trinn, uten at det går utover forbruket av ungdomsretten.

Les mer på vilbli.no

Ungdomsrett

Ungdom som har gjennomgått norsk grunnskole eller tilsvarende, har lovfestet rett til videregående opplæring.

Ungdomsretten gir rett til tre års videregående opplæring eller lengre hvis læreplanen tilsier det. Retten varer til og med det året du fyller 24 år dersom den ikke er brukt.

Er du elev pr. 1 november bruker du ett år av ungdomsretten.

Les mer på vilbli.no

Elevtjenesten

Elevtjenesten ved de videregående skolene består av flere tjenester som veileder og hjelper elever slik at skolehverdagen blir best mulig.

Ønsker du å snakke med en rådgiver, helsesykepleier eller en PP-rådgiver? Ta kontakt med elevtjenesten på din egen skole.

Bamble vgs.
Elevtjenester

Bø vgs.
Elevtjenester

Hjalmar Johansen vgs.
Helsetjenester

Kragerø vgs.
Elevtjenester

Nome vgs.
Elevtjenester

Notodden vgs.
Elevtjenester

Porsgrunn vgs.
Elevtjenester

Rjukan vgs.
Elevtjenester

Skien vgs.
Elevtjenester

Skogmo vgs.
Elevtjenester

Vest-Telemark vgs.
Elevtenester

Inntakskontoret

E-post: inntak@vtfk.no

Telefon: 35 91 73 70

Vi har åpent kl. 09.00-15.00