Helsesykepleier

Helsesykepleier Louise Bech Godskesen holder til i første etasje i bygg 1, Administrasjonsfløyen. Døra er skilta med Helsesykepleier.
Helsesykepleier Louise Bech Godskesen

Trefftider skoleåret 2022-23

Tirsdag og torsdag fra kl 08.30 - 14.00

Det er ingen timebestilling. Du møter opp og kommer inn etter hvert som det blir ledig. Du får ikke ureglementert fravær etter besøk hos helsesykepleier.

Helsesykepleier gir bl.a.:

  • Prevensjonsveiledning
  • Resept på p-piller eller annen hormonell prevensjon
  • En å snakke med som har taushetslikt
  • Hjelp til videre henvisning og behandling

 

Helsesykepleier samarbeider med ledelsen ved skolen, rådgivertjenesten, fastleger, PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste), barnevern, BUP (Barne- og ungdompsykiatrisk poliklinikk) og DPS (voksenpsykiatri > 18 år).

Publisert: 26.03.2020 Oppdatert: 30.08.2022 kl.08:55