Hjalmar videregående skole

Husk å sikre filene dine og nullstille PC'en!

I løpet av sommeren flytter alle de videregående skolene over til Telemark fylkeskommunes datasystemer. Hvis du har lagret filene dine på riktig sted, overføres de automatisk. Hvis ikke filene er lagret på riktig sted vil filene være borte når du logger på PC-en med ny bruker til høsten.

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.