Elevdemokrati

Elevrådsstyret 2023 2024
Elevrådsstyret 2023/24
Foto: Trond Gausnes

Elevrådet 

Elevrådet er det høyeste organet for skolens elever. Elevrådet er samtidig fellesorganet for alle elevene på skolen. Elevrådet skal ta seg av oppgaver i samband med elevens arbeidsforhold og velferdsinteresser og hjelpe til med å skape gode forhold og trivsel i skolen. Hvis du har et problem, ta dette opp med tillitseleven, elevrådet, Elevorganisasjonen eller ledelsen ved skolen din.

Elevrådsstyret 2023/2024:
Leder Jason Al-Saqqa - 3PÅB
Nestleder Noah Herrefoss - 3IDC
 

Christian Sølyst - 4PÅA
Erlisa Shehi - 2MEA
Ingeborg Semb – 2KOB
Snorre Bøen Wiik – 1REA
Inger Pernille Løkling – 1REB
Kaja Sølverød – 2MIA


Skoleutvalg og skolemiljøutvalg SU/SMU

Skoleutvalg er også skolemiljøutvalg i Telemark fylkeskommune. Arbeidet i SU/SMU er en del av skolens kvalitets- og utviklingsarbeid.

SU/SMU 2023/24:
Leder (elev) Snorre Bøem 1REA
Nestleder(elev) Erlisa Shehi 2MEA 
Andre elevrepresentanter

Jason Al-Saqqa 3PÅB
Noah Herrefoss 3IDC
Christian Lysø Sølyst 4PÅB
Ingeborg Semb 2KOB
Kaja Sølverød 2MIA
Inger Pernille Løkling 1REA

Rektor/skolelederrepresentant Trond Gausnes
Ansattrepresentant(er) Tom Richard Thorstensen
Skoleeierrepresentant Ranveig Gule
Representant skolehelsetjenesten Anita Mustvedt Håland
Våre møtereferat fra SU/SMU:

Skoleåret 2023/24:
SU/SMU møtereferat 201023
SU/SMU møtereferat 111223
SU/SMU møtereferat 080224

Skoleåret 2022/23:
SU/SMU møtereferat 260922
SU/SMU møtereferat 051222

Skoleåret 2021/22:

SU/SMU møtereferat 041021
SU/SMU møtereferat 291121
SU/SMU møtereferat 140222 
SU/SMU møtereferat 250422

 

Russestyret

Avgangselevene velger et russestyre som skal jobbe for et felles beste for årets russekull. Oversikt over Vg3-elever som utgjør russestyret kommer. 

Elev-, lærling- og mobbeombud

Elev- og lærlingombudet i Telemark skal bistå elever i saker som gjelder:

  • elevers rettigheter
  • elevmedvirkning
  • skolemiljø
  • enkeltsaker

Mobbeombud  i Telemark skal bidra til at barn og elever får ivaretatt sine rettigheter til et trygt og godt miljø i barnehage og grunnskole.

Les mer om Elev, - lærling- og mobbeombudet på fylkets nettsider.

Elevorganisasjonen

Elevorganisasjonen er en organisasjon for deg som er elev eller lærling under videregående opplæring i Norge. Nettsidene deres finner du på www.elev.no.  

 

 

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 30.04.2024 kl.09:16