Læringsressurser og tilrettelegging

Her finner du informasjon som kan støtte deg i skolearbeidet. Snakk med kontaktlæreren din eller sosialrådgiver om det er noe du lurer på eller trenger hjelp til.

Fritak i fag

I den videregående skolen er det mulig å søke om visse fritak, men dette skal gjøres i samråd med skolen.

 

Nødvendige skjemaer og regelverk finnes i skolenes kvalitetssystem (TQM).

Hva er det mulig å få fritak fra?

* vurdering i sidemål

* opplæring i sidemål

* vurdering i kroppsøving

* opplæring i kroppsøving

* vurdering i fremmedspråk

Hva er kriteriene for å få fritak?

Regelverket for hvem som kan/skal få fritak finnes i forskrift til opplæringsloven §§ 1-11 og 1-12, §§ 3-22 og 3-23.

 

Elever med dysleksi kan få fritak i 2. fremmedspråk

Elever med dysleksi kan få fritak for 2. fremmedspråk. Du må søke selv, men skolen skal hjelpe deg med skjema og dokumentasjon. 

Her finner du skjema for å søke om fritak for 2. fremmedspråk.

Fram til du får svar, må du følge undervisningen. Eksamen går som planlagt. Dersom du får innvilga fritak, vil det bli gjort dispensasjon i ettertid. 

 

CD-ORD Lese- og skrivestøtte

CD-ord er et verktøy som hjelper deg med å lese og å skrive.

Se denne presentasjonen på hvordan du bruker CD-ORD.

 

Lydbøker og punktskrift fra NLB

Alle har rett til å lese! Strever du med lesing kan du låne gratis fra NLB, men du må søke. Fra NLB får du også skolebøker og studielitteratur om du blir student etter videregående skole.

NLB - Biblioteket for lyd og bilde

Publisert:

30.06.2020

Oppdatert:

09.09.2022 kl.11:07