Lærlingeskolen

Lærlingskolen er et alternativ der du tar fellesfag ved siden av praksis som lærling. Lærlingskolen er et tilbud om teoriundervisning til de lærlingene som velger et annet løp enn hovedmodellen for bedriftsopplæring.
Lærlingeskolen

De fleste lærlinger velger hovedmodellen - to år i videregående skole og to år læretid i bedrift, når de skal ta sin yrkesfagutdannelse, men noen velger et år i skole og tre år som lærling. Ved siden av læretiden da må du ha fellesfagene på VG2 trinnet. Mens noen velger å gå 4 år som lærling, der de tar både Vg1 og Vg2 fellesfag ved siden av praksis som lærling.

Løpene kalles:

0+4 løpet= fire år som lærling og fellesfagene fra VG1 og VG2 på skolen ved siden av læretid

1+3 løpet=et år VG1 på skole og 3 år i bedrift med fellesfagene fra VG2 på skolen ved siden av læretid

2+2 løpet= det mest vanlige løpet der du går VG1 og Vg2 på skole og tar 2 år som lærling

Fellesfagene på Vg1 består i dag av engelsk, matte og naturfag, og på Vg2 består fellesfagene av norsk og samfunnsfag.

Lærlingskolen er et tilbud om teoriundervisning til de som velger et annet løp enn hovedmodellen. Det er de elevene som velger å gå rett ut i bedriftsopplæring i et spesielt fag etter ungdomsskolen, eller de som går ut i lære etter ett år med videregående opplæring.

Lærlinger som er i slike løp vil sammen med sin kontrakt få tilsendt et påmeldingsskjema til fellesfagsundervisning. Skjemaet skal signeres og sendes i retur til Vestfold fylkeskommune.

Publisert: 18.06.2021 Oppdatert: 18.06.2021 kl.12:11