Skolen gjennom historien

Skolens historikk

Skolen ble opprettet allerede i 1832, riktignok ikke på Moflata der den nå ligger, men der hvor Lunde ungdomsskole nå ligger, i den gamle bygningen på hjørnet Hesselberggate -Lundegata. Navnet var den gang Skiens Søndagsskole og all undervisning foregikk på søndagene.

Ideen til denne skolen kom fra utlandet, og undervisningen var beregnet på å skaffe lærlinger en utdannelse. Lærlingene jobbet fra mandag t.o.m. lørdag, og arbeidsdagene var lange. Ettersom dyrebar arbeidstid og arbeidskraft ikke måtte sløses bort, måtte lærlingene bruke fritiden sin til skolegang. Så søndag etter kirketid ble sett på som passende til undervisning.

Skolefagene var først og fremst regning, skriving, oppsetting av regninger og fedrelandets historie. Tegning kom inn etter hvert, og skolens navn ble forandret til Skiens tegneskole.

Skolen fikk ingen statsstøtte i den første tiden og dekket utgiftene sine ved frivillige arbeid, gaver og skolepenger. Fra 1853 kom skolen under offentlig ledelse, og navnet ble forandret til Skiens Offentlige Tegneskole. Det kan nevnes at Henrik Ibsen har vært elev her. Han ble opptatt som 12-åring i 1840, den gang han bodde på Venstøp.

Fra 1884-1934 het skolen Skien Tekniske Aftenskole. Senere ble navnet Skien Yrkesskole og Grenland Yrkesskole. Skolen har holdt til på mange forskjellige steder i Skien, men fra 1958 har den ligget på Moflata, ved siden av Sykehuset Telemark. I januar 1978 skiftet skolen navn til Klosterskogen videregående skole. Det er i de senere år foretatt modernisering og ombygging.

Skien kommune og Telemark fylkeskommune planla utvikling av Fritidsparken og bygging av ny videregående skole på Moflata i et felles prosjekt. Utgangspunktet for prosjektet var at Skien kommune hadde et behov for å ruste opp og bygge ut folkebad og idrettsanlegg i Skien fritidspark på Moflata. Fylkeskommunen skulle på sin side bygge en ny videregående skole på et tomteareal i samme område.

I januar 2008 flyttet skolen inn i nytt bygg ved Skien Fritidspark og fikk navnet Hjalmar Johansen videregående skole. Skolen fikk da to avdelinger: Avdeling Fritidsparken og avdeling Klosterskogen.

Sommeren 2017 sto byggetrinn to ferdig, og skolen ble samlet under ett tak i Skien fritidspark. Skoletilbudet Teknikk og industriell produksjon ble flyttet til Skogmo videregående skole og vår skole overtok Skogmos avdeling for multifunksjonshemmede.

Klosterskogen videregående skole

 

Bakgrunnen for valg av navnet Hjalmar Johansen videregående skole

Fra høsten 2007 heter skolen vår Hjalmar Johansen videregående skole. Hovedutvalg for kompetanse vedtok dette 09.11.05 etter lang diskusjon. Alternativet som ble diskutert i tillegg var Konglen videregående skole. Hjalmar Johansen videregående skole ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer.

Hjalmar Johansen i isen med hund

Hjalmar Johansen var en stor idrettsmann innen turn og skiløping i sin tid. Han var en initiativtaker til å starte idrettsforeningen Odd bare 19 år gammel. Han var den eneste som fulgte både Amundsen og Nansen i isen og viste lojalitet og styrke til sine ledere ogmeddeltakere ved at han tok ansvar og reddet livet til en av deltakerne. Han blir i litteraturen omtalt som ”den tredje mann” ved siden av Nansen og Amundsen. På Nansens sagnomsuste ekspedisjon mot Nordpolen ble Hjalmar Johansen en nøkkelperson og han sies å ha berget Amundsens sydpolekspedisjon og ry som polfarer.

I isen var han alltid første mann, men på land var han ikke alltid like sterk. Etter ekspedisjonene fant han seg ikke helt til rette i sivilisasjonen og ble en ensom mann. Familien ble oppløst og han tok til slutt sitt eget liv.

I Skien fritidspark ligger ishall og isstadion, turnhall og klatrevegg. Ungdom i alle aldre vil prøve styrke og utholdenhet innenfor mange idretter. Hjalmar Johansen viste mot og styrke ved å reise ut i det ukjente med de forutsetninger som var den gang. Uten radiosamband, mobiltelefon, varmedresser og suppeposer. Telemark fylkeskommune skal være en regional utviklingsaktør. Skolen har entreprenørskap som satsningsområde, og et eksempel på hvordan idrettsforeningen Odd har utviklet seg siden oppstarten vil være en inspirasjon for våre elever som i dag starter sine elevbedrifter. Mange av våre nåværende og tidligere elever spiller fotball i Odd. Og alle vi som ikke gjør det, har et forhold til Odd. Skolen har også partnerskapsavtale med Odd Grenland. 

Våre ungdommer vet at livet ikke alltid er lett og kan være vanskelig å takle. Skolen jobber med holdningsskapende arbeid og fokuserer på verdier og ansvar for egne valg.

Mange navn og steder i Hjalmar Johansens liv kan brukes til å navnsette skolens arealer. F.eks. heter skolens restaurant ”86 grader nord” og auditoriet heter "Fram". Det finnes mye litteratur om Hjalmar Johansen og nålevende forfattere med god kunnskap som kan brukes i undervisningssammenheng.

Hjalmar Johansen er kjent ut over Norges grenser og fortjener å bli æret. Av gjenlevende slektninger har Hjalmar Johansen to barnebarn. Hans sønnesønn Fred Johansen er kontaktet og ble beæret over dette forslaget.

Se album på Facebook om Hjalmar Johansens liv og virke.

Publisert: 30.06.2020 Oppdatert: 03.07.2020 kl.15:29