Liv og røre

Liv og røre er et universelt, helhetlig og helsefremmende program som har som mål å bidra til bedre helse, trivsel og inkludering som grunnlag for læring og livsmestring for alle barn og unge i fylket.

Programmet skal fremme faktorer som sunt kosthold og matglede, fysisk aktivitet og bevegelsesglede og det psykososiale miljøet i ett og samme program. Det arbeides også kontinuerlig med barnas og de voksnes holdninger slik at de skal kunne ta gode helserelaterte valg i barnehage, skole og for framtida.

Etter delingen av Vestfold og Telemark fylkeskommune 1. januar 2024 vil Liv og røre fortsatt være et samarbeidsprogram mellom de to fylkeskommunene. Liv og røre ble startet i Telemark i 2015 og det er per i dag 15 kommuner som er med i programmet i barnehage og/eller grunnskole, i tillegg til tre videregående skoler. 

Liv og røre er vår satsning inn mot tidlig innsats for barn og unge og helsefremmende barnehager og skoler

Guro Høydal
Leder Liv og røre

Flere saker om Liv og røre