Søk om tilskudd

Telemark fylkeskommune tilbyr internasjonaliseringsmidler.

Hvem kan søke?

Kommuner, videregående skoler, universitetet, frivillige organisasjoner, næringslivet og andre relevante aktører i Telemark kan søke midler.

Hva kan det søkes om?

Du kan søke om midler til utvikling av internasjonale prosjekter, arbeid med EU-prosjektsøknader og andre internasjonale prosjektutviklingsaktiviteter, skole samarbeid og mer.

Les mer om prosjektutvikling og EU-programmer her!

Hvor kan jeg søke?

Last ned og les mer her om hvor du kan søke tilskuddsordning for internasjonale prosjekt.

Prosjektsøknad (PLP mal) kan lastes ned her.

Ta gjerne kontakt med oss.

For internasjonale prosjekter innen kunst og kultur

Kultursektoren har sine egne tilskuddsordninger for internasjonale prosjekter

Sjekk gjerne også de andre tilskuddsmidlene de har i kultursektoren

Publisert: 18.10.2019 Oppdatert: 04.04.2023 kl.12:50