Plan og utvikling Telemark

Plan & utvikling Telemark er kompetansenettverket og et møtested for alle som jobber med planlegging, samfunns-, by- og stedsutvikling i fylket vårt

Plan & utvikling - Telemark Plan & Utvikling skal være en interessant og nyttig møteplass for samhandling og deling av kunnskap på tvers.

Nettverket inviterer til ulike arrangementer

Nettverket vil arrangere webinarer, samlinger, befaringer og kurs. Vi ønsker å spre nyttig informasjon og jobbe prosjektrettet med viktige utfordringstema i fylket.

Det blir også invitasjoner til å bli med på møter i regi av Plan & utvikling - Vestfold.

Både offentlig og privat sektor er ønsket i nettverket. Som medlem av nettverket vil du få faglig påfyll, inspirasjon og treffe nye og gamle kollegaer.

Nettverket har en egen teamsgruppe for medlemmene der informasjon deles og presentasjoner og opptak fra webinarer legges ut. For å få tilgang må du melde deg inn i nettverket. 

Bli medlem av Plan & utvikling

Du kan enkelt melde deg inn i nettverket vårt ved å fylle ut påmeldingsskjema på følgende lenke: Påmeldingsskjema

Ved å melde deg inn i nettverket samtykker du i å få invitasjoner til fagseminarer og kurs i regi av Plan & utvikling,Telemark fylkeskommune. Din adresse og navn vil være tilgjengelig for andre i nettverket.

Vi legger inn nye medlemmer i nettverket ca. en gang per måned.

Opptak fra tidligere samlinger og webinarer finner du ved å klikke på lenken Plan og og utvikling 

Dette er en kobling til teams-gruppa for nettverket og er derfor kun tilgjengelig for medlemmer av nettverket.

Publisert: 26.09.2019 Oppdatert: 13.06.2024 kl.09:13