3PBA i nettmøte med utenriksministeren

Utenriksministeren svarer på Jennys spørsmål om krigen og krisen i Jemen.

Av:

Anne Stine Midtgarden

Publisert:

16.03.2021

Oppdatert:

16.03.2021 kl.10:27

I går deltok klasse 3PBA på en skoletime utenom det vanlige da FN-sambandet og Utenriksdepartementet inviterte skoler i hele landet til nettmøte om FNs sikkerhetsråd. Sammen med ni andre medlemsland er Norge valgt av FNs generalforsamling til å sitte i Sikkerhetsrådet i to år sammen med de fem faste medlemslandene.

På nettmøtet svarte utenriksminister Ine Eriksen Søreide på spørsmål fra engasjerte elever over hele landet. Blant disse elevene var klasse 3PBA spurt om å delta med spørsmål til ministeren. Møtet ble ledet av Leo Ajkic som også delte sine egne refleksjoner rundt FN, fred og sikkerhet.

Selv om Norge er et lite land er Norges stemme i rådet like mye verdt som de andre valgte medlemslandene sin stemme. De faste medlemmen har vetorett, men de bruker den sjelden. Søreide fortalte at Norge sier imot også store land som USA, og dødsstraff er et eksempel på det. 

Jenny i klassen spurte utenriksministeren hva Norge vil gjøre for å skape fred i Jemen. Mangeårig krig og blokader har ført til matmangel, og Jemen er kanskje verdens største humanitære krise. Søreide svarte at partene i krigen må bli enige om våpenhvile eller fredsavtale, men det kan ikke FN pålegge dem. Men Norge jobber i kulissene for å få til samtaler mellom partnene og bidrar med humanitær og økonomisk støtte. 

Ellers fortalte en engasjert utenriksminister at de daglige nettmøtene i FN har de samme utfordringer som andre nettmøter. Døgnforskjellen til New York der rådet holder til gjør at man må planlegge annerledes. Hun gleder seg til de kan møtes fysisk igjen, og fikk tips om å innføre den norske tradisjonen fredags-taco på fredagsmøtene. 

Det hele ble avsluttet med Kahoot med mange hunde deltakere. Eilev svarte knallbra på vegne av skolen vår, og til slutt kom vi på 9. plass! 

Nettmøtet kan sees om igjen på FN-sambandets YouTube-kanal

Jenny og Eilev representerte klassen og skolen på en utmerket måte.