Minneord til Espen Johansen


Av:

Trond Gausnes

Publisert:

21.11.2023

Oppdatert:

22.11.2023 kl.09:40

Om kvelden tirsdag 14. november fikk vi beskjeden om at vår gode kollega Espen Johansen, karriereveileder ved Hjalmar Johansen videregående skole, var gått bort etter en tids sykdom.

 

Espen begynte sitt arbeid i Telemark fylkeskommune som allmennlærer ved Klosterskogen videregående skole i 1994. Når Hjalmar Johansen videregående skole ble etablert, fikk Espen tilhørighet til idrettsavdelingen. Han trivdes best med å undervise i de praktiske idrettsfagene, men engasjerte seg også i karrieresenteret.  

Espen var på den tiden sterkt delaktig i etableringen av Kvalitetsforum og Lokalt veilederutvalg i forbindelse med Ny Giv-satsingen til regjeringen. Han var leder av Karrierenettverket fram til han ikke lenger kunne være i arbeid sist vinter. 

Etter hvert ble interessen for karriereveiledning og fagforeningsarbeid størst, og Espen forlot klasserommet for å fokusere på disse oppgavene.  

Som fagforeningsmann var Espen både plasstillitsvalgt for Skolenes Landsforbund på skolen, og fra 2018 hovedtillitsvalgt for Skolenes Landsforbund på fylkesnivå. I partssamarbeidet var han tydelig på sine forventninger til arbeidsgiver, og alltid saklig og ryddig i kommunikasjonen. Hvis uenigheten var stor, hadde Espen alltid evnen til å løse opp diskusjonen med et lunt smil og humor, og det var aldri vanskelig å samarbeide. Han var pragmatisk, så skolen som en helhet, og forsøkte å bidra til å finne løsninger som var til det beste for alle parter. 

Som lærer og karriereveileder på skolen hadde alltid Espen elevenes beste i fokus. Hans tilnærming var at kunnskap til få gir makt, men kunnskap til mange gir frihet. Han møtte elevene med støtte og forventning, og var ambisiøs på elevenes vegne. Han var tydelig på at skolen skal sette elevene i stand til å ta ansvar, men alltid beredt på å gi den støtten som trengtes. 

Selv etter at sykdommen hadde begynt å prege hverdagen, var han interessert i hva som foregikk på skolen, og han hadde et sterkt ønske om å dele av den kunnskapen og erfaringene han hadde. 

Espen var en god, hjelpsom og inkluderende kollega som møtte sine kollegaer med fagkunnskap, humor og forståelse. Han bidro til god stemning, og var oppmerksom på menneskene rundt seg.  

Espen var også en kollega som bidro til sosiale sammenkomster og kollegialt samhold også utenfor arbeidsplassen. De som stod deg nærmest på skolen har mange gode minner fra hytteturer og reiser til Bremen og Barcelona. 

Det var mange kollegaer som besøkte Espen etter at han var blitt syk, og den siste tiden før 14. november, så de at sykdommen eskalerte. Vi skjønte at det uunngåelige nærmet seg nå. 

Vi tar vare på de mange gode minnene om en kjær kollega, og lyser fred over Espens minne. Våre varmeste tanker går til Kari og døtrene Ingeborg og Sunniva. 

Kollegaer og venner ved Hjalmar Johansen videregående skole.