Ekstra tilbud til elever!


Publisert:

01.02.2022

Oppdatert:

01.02.2022 kl.14:06

Pandemien har ført til at mange av elevene har mistet mye opplæring på skolen, og det kan være vanskelig å holde motivasjonen oppe når situasjonen har vært som den har vært. Vi på Hjalmar Johansen videregående skole ønsker å ha alle elevene med oss fram til fullført og bestått til sommeren. Vi legger nå inn en ekstra innsats for å få med oss alle, og rigger derfor et tilbud med ekstra faglig støtte til de som trenger det.

Elever som nå trenger litt ekstra hjelp for å komme gjennom skoleåret, kan komme til biblioteket på følgende tidspunkter:

  • Mandager 0800-1035: 3MEA og 3MEB
  • Mandager 1345-1530: Tilgjengelig for alle
  • Tirsdager 1345-1530: Alle påbyggklasser
  • Onsdager 1200-1245: Tilgjengelig for alle
  • Onsdager 1445-1530: 2MEA og 2MEB

I hver av øktene kommer det til å være sosialrådgiver og 2-3 lærere til stede for å hjelpe til med det faglige, og dere får frokost/lunsj alt ettersom når det er på dagen. Håper så mange som mulig vil benytte seg av tilbudet - hver og en av dere er viktige for oss!

Velkommen!