Ekstrabusser i Grenland pga. Covid-19


Publisert:

27.11.2020

Oppdatert:

19.12.2022 kl.16:17

Fra skoleslutt torsdag 26. november blir det satt inn ekstrabusser ved skolestart og -slutt i Skien og Porsgrunn. Bussene vil ha som primærfunksjon å dekke reisebohovet til elever på følgende videregåande skoler; Porsgrunn, Skogmo, Hjalmar Johansen og Skien.

Bussene blir kjørt av Vy, men er ikke nødvendigvis gule eller merka med Farte sin logo. De vil foreløpig ikke være synlige i reiseplanleggeren eller på de elektroniske tavlene for å ha mulighet til å kunne justere på klokkeslett og kjøreruter dersom rutene på oversikten her ikke treffer helt.

 

Morgen:

Buss 1              Dublering av M2 kl 7:23 fra Skjelsvik til Falkum.

                          Bussen merkes M2 – FALKUM – Ekstrabuss

 

Buss 2              Dublering av M3 (S19) kl 7:25 fra Porsgrunn over Klyve til Skien.
Bussen merkes M3 – SKIEN – Ekstrabuss

 

Buss 3              Dublering av S14 kl 7:28 fra Porsgrunn over Borgestad, Kjørbekkdalen, Bedriftsvegen, Moflata til Skien.
Bussen merkes S14 – SKIEN via Skogmo – Ekstrabuss

 

 

Ettermiddag:

Buss                 Dublering av M3 fra Skogmo kl 14:37 til Skjelsvik
Bussen merkes S19 – Skjelsvik via Klyve - Ekstrabuss

 

Buss 1-1           Ekstrabuss S15 fra Skogmo kl 14:39 til Porsgrunn.
Bussen merkes M2 – Skjelsvik via Brattås – Ekstrabuss

Buss 1-2           Ekstrabuss M2 USN Porsgrunn til Kammerherreløkka.

Buss 1-3           Dublering av M2 kl 1520 fra USN Porsgrunn til Skjelsvik over Brattås.

Buss 2              Ekstrabuss kl 14:15 M3 trase til Skien og 14:30 som M1 (tur 1252) til Gulset. Kjøre tom (ikke rundt ringen) over Elstrømbrua til Gimsøy

                          Kjøre derfra kl. 15:35 til Skien og videre som M1 (tur1286) til Gulset.
Bussen merkes M3/M1 – Gulset via Skien – Ekstrabuss

 

Ved spørsmål eller tilbakemeldinger kan følgende personer kontaktes: