Velkommen til foreldremøte onsdag 13. september


Publisert:

04.09.2023

Oppdatert:

04.09.2023 kl.10:54

Velkommen til foreldremøter på Hjalmar Johansen videregående skole!

Vi på Hjalmar Johansen videregående skole ønsker alle foresatte velkommen til foreldremøte på skolen onsdag 13. september!

 • 1730 – 1930: Arbeids og hverdagslivstrening.
  Sted: Fellesrommet på avdelingen
 • 1800 – 2000: Vg1 Restaurant- og matfag, medier og kommunikasjon, idrett.
  Sted: Auditoriet
 • 1900 – 2100: Vg2 Restaurant- og matfag, medier og kommunikasjon, idrett.
  Sted: Auditoriet

Program

Felles:

Velkommen til nytt skoleår ved rektor

 • Om skolen og kommende skoleår
 • Russetid

Om forebyggende arbeid ved politikontakter og avdelingsleder Pedagogiske støttetjenester

Avdelings- og klassevis:

 • Inntrykk fra oppstarten
 • Om opplæringen på avdelingen
 • Foreldresamarbeid

 

Trond Gausnes Rektor
Mobil: 99 57 48 56