Invitasjon til foreldremøte – en inkluderende russetid

Jente som sitter på bakken i sommersol

Av:

Trond Gausnes

Publisert:

30.03.2023

Oppdatert:

26.04.2023 kl.10:51

Rett over påske starter russetida, og avgangselevene feirer at 13 års skolegang snart er over. Hvert år medfører feiringen dessverre for noen at 13 års skolegang ikke blir fullført, på grunn av rusbruk og utagerende festing. Det er også flere som i russetida får erfaringer som de skulle ønske å ha vært foruten. Vi på Hjalmar Johansen vgs ønsker å gjøre det vi kan for å forebygge at det skjer, men vi trenger dere foreldrene på lag.

Vi inviterer derfor til foreldremøte i Auditoriet på skolen,  

onsdag 12. april klokka 1800-2000. 

Invitasjonen går både til dere som er foreldre på Vg3 og på Vg2 – selv om russetida ligger et år fram i tid for dere som har Vg2-elever, er det viktig at dere er på banen også i forberedelsene til russetida. 

Hovedtemaer i møtet: 

  • Hva skjer i russetida og forberedelsene til denne? 

  • Hvordan arbeider skole, kommune og politi sammen for å sikre en trygg russetid? 

  • Hvordan kan dere foreldre bidra til en trygg russetid? 

I foreldremøtet vil også politi, SLT-koordinator og representanter fra russestyret og elevrådet ved skolen være med. Vi håper at du kommer – dette er viktig for ungdommene våre!  

Vennlig hilsen 
 
Trond Gausnes 
Rektor