Korona - vaksine og massetesting

Foto: Reed Foto

Av:

Trond Gausnes

Publisert:

31.08.2021

Oppdatert:

31.08.2021 kl.13:47

Vi har så langt i oppstarten av skoleåret sluppet unna smitte på skolen vår, og vi har kunnet gjennomføre opplæringen med få begrensninger som følge av smitteverntiltak. Vi håper det fortsetter slik.

I løpet av kort tid nå vil vi komme i gang med massetesting av alle elever, og vaksinering av 2004- og 2005-kullene + eldre elever som ennå ikke har fått dose 1. Elever som har fått dose 1 vil også få tilbud om dose 2 på skolen hvis de ønsker. Disse tiltakene vil både redusere risikoen for smitte, og øke sjansen for å fange opp smitte på et tidlig tidspunkt. Det vil bidra til at vi kan drive skolen som normalt framover.

Vaksinasjon mot Covid-19 for elever ved Hjalmar Johansen vgs

Elever ved Hjalmar Johansen videregående skole født i 2004 og 2005 får tilbud om vaksine mot Covid-19. Elever som er født i 2003 og tidligere, og ikke er vaksinert, gis også tilbud om vaksinering med Pfizer-vaksine på skolen fredag 10. september. Elever som har fått dose 1 for minst fire uker siden, får tilbud om dose to. Vaksinen som benyttes er Pfizer, og vaksineringen blir gjennomført fredag 10. september på skolen. To leger og et antall sykepleiere vil være tilstede for å gjennomføre vaksineringen.

Alle elever som er under 16 år på vaksinasjonsdagen, må ha samtykke fra begge foresatte. Samtykkeskjema for utskrift er vedlagt denne meldingen og kan også lastes ned fra hjemmesida til skolen, papirutgave leveres ut fra kontaktlærer til aktuelle elever. Utfylt samtykkeskjema leveres i resepsjonen senest torsdag 9. september.

Alle elever får tilbud om dose 2 med Pfizer-vaksine i uke 44.

For å få oversikt over antall vaksiner det er behov for, må elevene svare på en enkel forms-undersøkelse. Denne gjennomføres samlet i klassen i løpet av uka, slik at vi får best mulig oversikt over behovet.

Massetesting av elever

I løpet av onsdag 1. september får alle elever ved skolen levert ut fire hurtigtester for Covid-19. Disse skal brukes til hjemmetesting to ganger i uka på følgende tidspunkter:

  • søndag ettermiddag/kveld
  • onsdag ettermiddag/kveld

Hurtigtestene skal KUN brukes på disse tidspunktene. Ved mistanke om smitte pga symptomer eller nærkontakt med smittet, skal IKKE benytte hurtigtestene du får fra skolen, men holde deg hjemme og bestille testing på Koronatelefonen i Skien: 35 58 90 00, eventuelt ved online booking.

Det følger med bruksanvisning til hurtigtestene, og du kan også se denne instruksjonsvideoen på Youtube.

Ved positivt svar / påvist smitte på hurtigtesten, har du plikt til å være i isolasjon, og du må kontakte skolen. Send melding i Teams til rektor Trond Gausnes og kontaktlærer.

Samtykkeskjema for foresatte - Vaksinering av barn og unge som ikke har fylt 16 år