Gult nivå fra mandag 31. mai


Publisert:

26.04.2021

Oppdatert:

28.05.2021 kl.13:42

På denne siden vil du finne oppdateringer i forbindelse med koronasituasjonen på skolen.

28. mai: Gult nivå etter trafikklysmodellen

Det betyr at elevene skal møte på skolen som vanlig mandag 31. mai. Situasjonen er fortsatt skjør, så det er viktig at smitteverntiltakene på gult nivå blir fulgt godt opp.

21. mai: Rødt nivå til 28. mai og ingen nye smittetilfeller

Siden forrige onsdag har vi ikke fått meldt om nye smittetilfeller. Det er godt, og vi håper det fortsetter slik. Skolen følger planene for rødt nivå kommende uke fram til og med fredag 28. mai.

18. mai: Rødt nivå ut uka og ingen nye smittetilfeller

Kommunelegen i Skien har bestemt at de videregående skolene i Skien skal være på rødt nivå ut denne uka. Ny vurdering for neste uke gjøres innen utgangen av denne uka slik at skolene vet hvilket nivå de skal være på etter pinsehelgen, dvs fra tirsdag 25. mai.

Ingen elever eller ansatte ved skolen er nå meldt å være smittet med Covid-19. Det betyr at de 23 smittetilfellene vi har hatt siden 1. mai ikke lengre defineres som smittet.

Status 12. mai kl. 09.00: 

Kommunelegen i Skien har satt alle ungdomsskoler og videregående skoler i rødt nivå fram til og med 19. mai. 

 • 22 elever er bekreftet smittet
 • Ca 200 elever i karantene
 • Ca 30 elever i ventekarantene
 • Ca 20 ansatte i karantene/ventekarantene

Hovedsakelig digital undervisning til og med onsdag 12. mai og rødt nivå til om med 19. mai

Det er fortsatt et stort antall elever og ansatte i karantene og ventekarantene, og mange elever/ansatte skal til testing i løpet av uka.  Situasjonen endrer seg også stadig. Skolen har derfor avgjort at opplæringen denne uka i hovedsak skal være digital med noen tilpasninger for VG2 RM og OIMG. Se Teams for mer informasjon om dette. 
 
Vurdering om hvordan opplæringen skal gjennomføres i uke 20 gjøres fredag 14.mai. Kommunelegen har vedtatt rødt nivå fram til og med 19. mai, så det er i utgangspunktet tilbake til gult hvis ikke annet blir bestemt.
 
Det er ikke meldt om nye smittetilfeller ved skolen mandag 10. mai. 
 

Digital undervisning til og med mandag 10 mai

Situasjonen ved skolen er nå uoversiktlig og svært krevende. Smittetrykket er høyt, og et stort antall elever og ansatte er i karantene/ventekarantene. Med så mange ansatte borte fra skolen, og i det smittetrykket vi står i er det ikke mulig å drifte forsvarlig på skolen.

Status 5. mai kl 21.00:

 • Det er 1 ansatt og 7 elever som er bekreftet smittet
 • 70-80 elever i karantene 
 • Ca 60 elever i ventekarantene 
 • Tilsammen 40 ansatte er i karantene/ventekarantene

Situasjonen er tatt opp med kommunelege og opplæringsdirektør, og etter vurdering i beredskapsteamet ved skolen, er det derfor bestemt at skolen går over til digital undervisning fram til og med mandag 10. mai (OIMG til og med 11. mai)

 • Elever i ordinær opplæring sendes hjem 05.05.21 kl 1130. Elever som har heldagsprøver/fagdager 5. mai fullfører disse på skolen før de sendes hjem.
 • OIMG er på skolen ut dagen 05.05.21 og blir hjemme til og med 11. mai.
Ta vare på hverandre i en krevende tid, og ta smittevernhensynene på alvor. Situasjonen i Skien og de videregående skolene er nå mer alvorlig enn den har vært tidligere. Hold avstand, bruk munnbind og vask hender. Og for all del - unngå å samle dere i grupper på flere enn fem. Vi må bidra til å stoppe denne utviklingen nå.
 
Hilsen Trond, rektor
 

Status 4. mai kl 21.30:

En ansatt og seks elever er smittet. 78 elever og 30 ansatte er i karantene/ventekarantene.
 
Plan for undervisningen:
 • Vg1, Vg2 og Vg3 idrett har digital opplæring onsdag 05.05. Følg oppdateringer på Teams for resten av uka.
 • 3PBA, 4PBA og 4PBB har undervisning på skolen. Følg oppdateringer på Teams.
 • Vg1 og Vg2 MK har undervisning på skolen. Følg oppdateringer på Teams.
 • OIMG B1, C1 og C2 er i karantene. De andre basene har opplæring på skolen.

4. mai: Melding om tre elever med smitte

Skolen har i løpet av dagen og kvelden fått melding om at en elev i en idrettsklasse, en elev i en medieklasse og en elev i en påbyggklasse har fått påvist Covid-19. 

4. mai: Melding om elev og ansatt med smitte

Skolen fikk på kvelden 3. mai informasjon om at en ansatt og en elev ved avdeling Opplæring i mindre grupper har fått påvist Covid-19. Som en følge av dette er 15 ansatte og 17 elever satt i karantene og vil bli innkalt til testing. Husstandsmedlemmer av disse er satt i ventekarantene fram til resultatet av første test foreligger.

3. mai: Melding om elever med smitte

Skolen har i løpet av helgen fått beskjed om at to elever i en påbyggklasse har fått påvist smitte av Covid-19. Elever i klassen som var tilstede på skolen onsdag og torsdag og fire lærere er satt i karantene til 08.05.21. Husstandsmedlemmer er i ventekarantene fram til nærkontakter har testet negativt på første test. Kontaktinfo er sendt over til smittesporingsteam og elever/lærere og vil bli innkalt til testing.
 

26. april: Melding om elev med smitte

Skolen har fått beskjed om at en elev ved idrettslinja er smittet av Covid-19. Nærkontakter på skolen er i karantene fram resultat på test nr 2 foreligger. Kontaktinformasjon er sendt over til smittesporingsteam og de berørte er innkalt til testing.