Politikk i sosiale medier

Her står Edle og Khalid og presenterer Arbeiderpartiets profil i valgkampen.

Av:

Åshild Hvidsten

Publisert:

02.09.2021

Oppdatert:

02.09.2021 kl.10:28

VG1 på medier og kommunikasjon jobber med et tverrfaglig prosjekt hvor de skal analysere og presentere politisk markedsføring i sosiale medier.

I dette gruppearbeidet valgte de først et politisk parti de skulle se nærmere på, for så å se på strategien bak. Hvilke partier velger hva og hvordan treffer de målgruppen? Mange gode tanker og refleksjoner fra elevene og godt engasjement i rommet.

Intens jobbing i grupper før presentasjonene.