Skolen er på rødt nivå


Publisert:

08.11.2020

Oppdatert:

09.11.2020 kl.11:22

Som en følge av at skolen nå er på rødt nivå i trafikklysmodellen, blir det fra mandag av innført en del mer inngripende tiltak i opplæringen.

Rødt nivå betyr ikke at skolen skal stenges, men for å redusere smittefaren og gjøre det enklere å overholde anbefalingene om avstand og redusert kontakthyppighet, er det åpnet for en delvis overgang til teams-undervisning. Dette vil bli gjennomført fra mandag, i kombinasjon med en rekke andre tiltak. Tiltakene varer fram til 06.12.20.

 • For elever ved Idrett, Restaurant- og matfag, og Medier og kommunikasjon vil deler av opplæringen vil bli organisert som teams-/hjemmeundervisning. Lærerne kontakter sine elever med nærmere informasjon.
 • Undervisning ved OIK (fengslene og Slusa) går foreløpig som normalt.Opplæringen ved OIMG går som normalt, utenom basen hvor ansatte/elever er i karantene fram til 14.11.20. Det vil kunne bli noen justeringer på de andre basene, på grunn av redusert bemanning som følge av situasjonen.
 • Lærlingene har teams-undervisning fra og med mandagLedelse og kontorpersonale går inn i en turnusordning
 • Elevtjenestene avventer med å gå inn i en turnusordning, for å være tilgjengelig for elevene i den perioden vi har foran oss nå.
 • Aktiviteter i opplæringen utenfor skolen avlyses
 • Den kulturelle skolesekken og Fagstudio avlyses
 • Bord og stoler i kantine og fellesarealer tas bort, elevene kan være i sitt eget klasserom i pauser. Kantina holder fortsatt åpent
 • Foreldresamtaler gjennomføres i Teams eller på telefon
 • Alle interne møter gjennomføres i Teams
 • Ikke besøk på skolen utenom faste avtaler som PPT, Oppfølgingstjenesten, helsesykepleier osv.
 • Ytterligere forsterket renhold

Disse hovedtiltakene gjennomføres fra mandag 09.11.20.