Skrivesenteret på studietur til Trondheim


Av:

Anne Stine Midtgarden

Publisert:

25.10.2022

Oppdatert:

26.10.2022 kl.07:59

Skolens skrivesenter med skrivelærere og skriveveiledere var sist uke på studietur til Trondheim for å lære mer om skriving som grunnleggende ferdighet i alle fag. Våre elever som er skriveveiledere skulle også få trening i å hjelpe andre elever med sine skriftlige skoleoppgaver.

I videregående skole må elevene skrive mange ulike tekster, og skriving er et verktøy for å lære og for å synliggjøre kunnskap i alle fag. I fjor opprettet Hjalmar Johansen videregående skole et skrivesenter der elever kan få hjelp til å f.eks. avkode en oppgave, lage en god struktur i egen tekst og å vise til kilder de har brukt. På Skrivesenteret møter du både lærere og elever som skriveveiledere. For å bli bedre, må man gjerne øve, reflektere over egen praksis og få ny kunnskap, så da gikk turen til Trondheim.

På torsdag besøkte vi det nasjonale kompetansesenteret for skriveopplæring og skriveforskning ved universitetet i Trondheim, NTNU. I grupper fikk skriveveilederne drøfte autentiske elevtekster og reflektere rundt skriving som grunnleggende ferdighet. Det ble også presentert en oppgave i historie som elevene skulle veilede på neste dag. 

Charlottenlund videregående skole i Trondheim er universitetsskole og har jobbet godt med skriving i alle fag i mange år. Skolen tok oss imot på fredag morgen, og ganske snart var våre skriveveiledere i ilden med å veilede elever på vg2 i en historieoppgave om svartedauden. De veiledet først sammen med en lærer, men fikk også prøve seg uten lærer når en vg3-klasse i norsk fikk veiledning i å skrive essay. Alle elevene våre rakk flere runder med skriveveiledning, før vi avsluttet skolebesøket med å presentere oss for interesserte lærere ved Charlottenlund videregående skole.

Siste punkt på fredagens program var omvisning i vakre Nidarosdomen. Vi var også innom byens nye kultursenter, Kjøpmannsgata Ung Kunst, K-U-K. 

Elevene gav uttrykk for at studieturen var et godt bidrag til å bli tryggere i rollen som skriveveileder. Skolens lærer i realfag, Morten Larsen, forteller at dagene var svært lærerike siden de nye læreplanene i matematikk setter høyere krav til skriving: Å kunne skrive i matematikk innebærer å beskrive og forklare sammenhenger, oppdagelser og ideer ved hjelp av hensiktsmessige representasjoner. Å kunne skrive i matematikk er et redskap for å utvikle egne tanker og egen læring. Det innebærer å kunne løse problemer og presentere løsninger som er tilpasset mottakeren og situasjonen.

Vil du vite mer?

NTNU Skrivesenteret | skrivesenteret.no

Vestfold og Telemark fylkeskommune - Skrivesenteret (vtfk.no)

Dialogspillet og litt sjokolade gav gode refleksjoner på Skrivesenteret på NTNU.

Charlotte veileder tre elever på vg2 ved Charlottenlund videregående skole i en oppgave om svartedauden. Lærer Turid er med som støtte.

Fikk vist fram Skrivesenterets egne T-skjorter!

Veiledningsøktene ble også filmet at NTNU som et ledd i deres arbeid som kompetansesenter for skriving i Norge. 

Lærer Turid presenterte skolens skrivesenter på både NTNU og på Charlottenlund vgs.

Hele gjengen utenfor Nidarosdomen. Fra venstre Kjersti, Morten, Anne Stine, Turid, Charlotte, Filip, Mats Leander, Jan Sander og Kine.