Skrivesenteret er åpnet!

Avdelingsleder Olav Øygard knipset dette jubelbildet fra åpningen av Skrivesenteret ved Hjalmar Johansen videregående skole!

Av:

Anne Stine Midtgarden

Publisert:

03.03.2022

Oppdatert:

03.03.2022 kl.13:25

Å skrive er en av de grunnleggende ferdigheter alle må beherske, både på skolen og ellers i livet. Skriving er et redskap for læring i alle fag, og gjennom å utvikle skriveferdigheten blir faglige ferdigheter utviklet. Skolen har et sterkt ønske om å støtte elevene til å bli bedre skrivere i alle fag!

Gjennom tre år har Hjalmar Johansen videregående skole deltatt i et prosjekt om grunnleggende ferdigheter, og som en oppfølging av dette har skolen nå fått på plass et skrivesenter. På Skrivesenteret kan du få hjelp til å skrive tekster i alle fag og i ulike sjangre. Du får også hjelp til å lage kildelister slik at du unngår å bli tatt for plagiat og juks. Å skrive gode tekster kan løfte karakteren din og gjøre deg bedre forberedt til studier og arbeidsliv. Du bestiller selv time (15 minutter) via link på skolens nettside. Du kan få veiledning på selve skrivesenteret eller på Teams.

Og endelig, onsdag denne uka ble skolens nye skrivesenter åpnet. Det ligger i 2. etasje ved inngangen til idrettsavdelingen. Rektor Trond Gausnes og skriveveileder Turid Knutson fortalte om bakgrunnen og målet for skrivesenteret. Lederen av elevrådet Olav Benham Olsen klippet høytidelig over snora. Det skulle vært kake og champagnebrus til alle, men kaka må vi ha til gode til en annen gang. Stor takk til ungdomsbedriften UB Synli som har laget logo og plakater til Skrivesenteret. Stor takk også til Skrivesenteret ved Porsgrunn videregående skole som har bidratt med inspirasjon og gode råd.

Skrivesenteret er nå åpent fire dager i uka. Der treffer du to skriveveiledere, Turid Knutson og Kjersti Jacobsen. Etter hvert vil også Kine Bech være med på laget. På sikt er målet at også skolens elever kan læres opp til å være skriveveiledere.

Mer informasjon om skrivesenteret og link til bestilling av time finner du på her på skolens nettside. Skrivesenteret har også egen kanal på Teams under Skolen vår.

Så ta med deg teksten du jobber med, om det er en fagartikkel i naturfag, essay i engelsk, retorisk analyse, jobbsøknad eller andre tekster, og bestill time på Skrivesenteret!

Dette sier Rammeverket for grunnleggende ferdigheter om skriving (udir.no):

Å kunne skrive vil si å kunne ytre seg forståelig og på en hensiktsmessig måte om ulike emner og å kommunisere med andre. Skriving er også et redskap for å utvikle egne tanker og egen læring. For å kunne skrive forståelig og hensiktsmessig må ulike delferdigheter utvikles og samordnes. Dette innebærer å være i stand til å planlegge, utforme og bearbeide tekster som er tilpasset innholdet og formålet med skrivingen.

Utviklingen av skriveferdigheter gjør det mulig å gå inn i ulike skriveroller i kunnskapssamfunnet. Å utvikle skriveferdigheter er en forutsetning for livslang læring og for å kunne delta aktivt i samfunnslivet på en kritisk og reflektert måte.

Her bestiller du time på Skrivesenteret:

Klikk lenken her og velg tid.

Elevrådsleder Olav Benham Olsen klipper snora og erklærer Skrivesenteret ved Hjalmar Johansen videregående skole for åpnet.

Blomster til teamet som har jobbet med å få i gang Skrivesenteret ved skolen.

Kjersti Jacobsen, Turid Knutson, Kine Bech og Anne Stine Midtgarden.