Smittevern ved skolestart


Publisert:

13.08.2020

Oppdatert:

13.08.2020 kl.09:57

Elever og ansatte er alltid litt spente ved skolestart, men i år gir korona-epidemien spenningen en ny dimensjon. Vi gleder oss til å se venner og kollegaer igjen, men kan ikke møtes slik vi ønsker. Og noen er redde.

Vi må fortsatt holde avstand til hverandre, ikke håndhilse, klemme eller henge tett sammen. Dette er alles ansvar! Hva vi gjør kan avgjøre hvordan epidemien utvikler seg videre i Norge.

Skolene er på såkalt "gult nivå" i veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020. I skolens beredsskapsplan er tiltak på "gult nivå" beskrevet slik: 

Gult nivå:

• Ingen syke skal møte på skolen
• God hygiene
• Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
• Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
• Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
• Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
• Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner
• Unngå trengsel og store samlinger.

FHI's Veileder i smittevern for ungdomsskole og videregående skole. Covid-19-epidemien.