To elever med smitte


Publisert:

14.11.2020

Oppdatert:

14.11.2020 kl.15:12

Skolen har fått melding om at en elev i klasse på medier og kommunikasjon og en elev i klasse for allmennfaglig påbygging ved Hjalmar Johansen videregående skole har fått påvist Covid-19. Vedkommende elever er satt i isolasjon.
Den første eleven har ikke vært på skolen denne uka og har ikke vært i kontakt med klassen/ansatte etter at vedkommende ble smittet. Den andre eleven var på skolen på mandag.
 
Kommunehelsetjenesten i Skien har iverksatt smittesporing. Elever og lærere som har hatt undervisning med den smittede eleven, og andre nærkontakter på skolen, er kontaktet direkte og satt i forebyggende karantene fram til smittesporingsteamet i Skien har kartlagt nærkontakter og avgjort hvem som skal i karantene og testes.
 
Lærere som har hatt undervisning i de aktuelle klassene må være forberedt på å undervise hjemmefra fram til karantene/testing er avgjort. Undervisningen i klasser som ikke er berørt går i utgangspunktet som normalt.
 
Elever og ansatte bes følge med i Teams, det vil komme oppdatering innen klokka 18 i morgen 15.11.