Ungdata-undersøkelsen 2024

Foto: Reed

Publisert:

08.02.2024

Oppdatert:

08.02.2024 kl.10:07

Ungdata er lokale barne- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Undersøkelsen er frivillig og tilpasset barn og ungdom på mellomtrinnet, ungdomstrinnet og i videregående opplæring opp til 19 år.

Resultatene fra Ungdata brukes som kunnskapsgrunnlag i forebyggende ungdomsarbeid og annet arbeid rettet mot ungdom, samt i politikkutvikling og styring lokalt og nasjonalt. I tillegg brukes Ungdata i undervisning og til forskning. 

Undersøkelsen er frivillig, men vi håper så mange som mulig deltar. Elevene kan selv velge om de ønsker å svare på alle spørsmålene eller ikke. Ungdata-undersøkelsen skjer i uke 9 - 12.

Ungdata-undersøkelsen skjer i uke 9 - 12.

Informasjon til foresatte og ungdom om Ungdata-undersøkelsen i Telemark

Hjemmeside - Ungdata