Fordypningsoppgaven

Fra kompetansemål i læreplanen i norsk for Vg3:

  • Gjennomføre en selvvalgt og utforskende fordypningsoppgave med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne, og velge kommunikasjonsverktøy ut fra faglige behov.
  • Bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte og beherske digital kildehenvisning.

Denne fordypningsoppgaven i norsk på Vg3 er gjerne en av de største oppgavene du skal jobbe med i videregående opplæring. Du har en rekke valgmuligheter, og det er viktig at du velger et tema/emne som passer deg.

Hva kan skolebiblioteket bidra med?

Du kan få lang lånetid på bøker du låner på skolens bibliotek til fordypningsoppgaven, f.eks. tre måneder. Si i fra til bibliotekar når du låner bøkene at de skal brukes til fordypningsoppgaven.

Gå til Websøk - skolens nettkatalog. Her ser du hvilke bøker skolen har på biblioteket. 

Du kan også låne e-bøker og lydbøker gratis på Bookbites.

Bøker vi ikke har på skolebiblioteket kan vi ofte låne av andre bibliotek eller kjøpe inn. Mange litt eldre bøker finner du også gratis digitalt på Nasjonalbibliotekets www.bokhylla.no.

Se også - Finn bøker

Hva velger du?

Det er viktig at du finner noe du liker å lese og å jobbe med. Det er også lurt å velge et emne det er greit å få tak i nok stoff til.

Har du "aldri" lest en bok? Mange filmer er basert på bøker av norske forfattere. Kanskje har du sett og likt en av disse filmene? Skolebiblioteket har mange slike filmer, og du kan låne både boka og filmen.

Har du lesevansker? NLB er biblioteket for barn, ungdom, voksne og studenter som strever med å lese. Alle som har vansker med å lese trykt tekst og vanlige bøker på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan melde seg inn. https://www.nlb.no/ 

Lærer og bibliotekar vil selvfølgelig også hjelpe deg med å velge tema, bøker og bakgrunnsinformasjon. Det er også flere måter å presentere/levere oppgaven på (muntlig, skriftlig eller sammensatt tekst). Snakk med læreren din om dette.

Nettsteder med tips og informasjon til fordypningsoppgaven i norsk: 

 

Publisert: 03.07.2020 Oppdatert: 28.09.2021 kl.09:58