Elevundersøkelsen


Publisert:

15.11.2022

Oppdatert:

29.01.2024 kl.09:06

Den årlige elevundersøkelsen er straks i gang.

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Derfor er det viktig med så høy svarprosent som mulig.

Informasjon om elevundersøkelsen til foresatte for elever under 18 år.

Se informasjon til foreldre fra UDIR

Informasjonen til elever finnes på flere språk (arabisk, dari, engelsk, nordsamisk, tigrinja) finner du her: Administrere brukerundersøkelser i skole og voksenopplæring (udir.no)

Elevundersøkelsen gjennomføres mellom 14. november – 25. november.