Studiespesialisering

Utdanningsprogrammet er for deg som ønsker å være godt forberedt til studier på universitet og høgskole. På studiespesialisering jobbes det variert og praktisk, selvstendig og i grupper. Du får møte dyktige faglærere som er spesialister i sine fag.
Realfagsavdelingen har nye fine laboratorier med topp moderne utstyr. Foto: Oda Karoline Wendelborg

Er studiespesialisering noe for deg?

Du velger fordypning innen

Du lærer 

Avhengig av dine fagvalg:
 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interessert i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning
Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli
 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller forsker
  Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.
Arbeidssteder kan være
 • sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
 • advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
 • barnehage, skole eller universitet
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Ved å velge studiespesialiserende på Notodden blir du godt forberedt til studier på universitet og høgskoler. Du har stor valgfrihet til videre utdanning i inn- og utland.

Samspill mellom elever, lærere og lærestoff står i sentrum for undervisningen på studiespesialiserende. Gjennom bruk av debatter, forelesninger, film, samarbeid med næringslivet, laboratoriearbeid og aktiv bruk av IKT blir skolehverdagen spennende og utviklende. Du jobber både individuelt og i grupper.

Foto: Silje Moen.

Foto: Silje Moen

Sammen med elever og lærere vil du utvikle deg gjennom faglig innsikt, og du kan bruke dine kreative evner i læringsarbeidet. Språk åpner dører, og du vil oppleve god språkopplæring i norsk, engelsk og fremmedspråk.

Du kan selv velge de fagene du er interessert i når du starter på Vg2. I menyen til venstre finner du oversikt over programfag som skolen tilbyr.

I Vg2 og Vg3 velger du mellom følgende programområder:

 • Realfag
 • Språk, økonomi og samfunnsfag

Nærmere informasjon om fagkombinasjoner og fordypningsregler i studieretningsfagene får du mens du går på Vg1.

Studiespesialisering med Fotball og Håndball

På Notodden videregående kan du velge studiespesialisering med fotball og håndball. Trykk her om du ønsker å lese mer om dette.

 

StyrkNorsk

Styrket norsk i stedet for et programfag

Ønsker du å erstatte et programfag med mer norskopplæring? Tilbudet er for deg som har minoritetsspråklig bakgrunn og tar studieforberedende (inkludert IDR, KDA, MK og MDD, på Vg2 eller Vg3). Tilbudet er for elever på alle skolene i fylket. Undervisningen foregår derfor digitalt to ettermiddager i uken. Elevene møtes i tillegg noen dager i løpet av året (noen lørdager eller enkeltdager i høst- eller vinterferie). Du får ikke karakter, men deltatt. Du trenger ikke å ha rett til særskilt språkopplæring og din botid i Norge har ingen betydning. Tilbudet gjelder ikke for påbyggselever. Ler mer her.

Kontakt

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med avdelingsleder:

Hanne Stormoen

Telefon: 970 50 335

Publisert: 28.04.2020 Oppdatert: 20.02.2024 kl.11:00