Arbeid- og hverdagslivstrening (AHT)

Målet for elevene på AHT er at de skal mestre livet og utfolde seg mest mulig selvstendig og meningsfullt både i arbeid og fritid. De skal kunne delta i samfunnet og kunne ta gode valg for seg selv og menneskene rundt seg.

imagenp8w7.png

Skolens kantine brukes som treningsarena for elevene på AHT. Her får de prøvd seg på å lage mat, servere, selge, rydde og vaske i tillegg til at de treffer mange av de andre elevene på skolen.

 

Vi jobber tverrfaglig med mye temabasert undervisning der grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning integreres naturlig i arbeidet. Temaene hentes i stor grad ut fra overordnet del av læreplanen, og ut fra elevens behov og ønsker. Mye av tiden brukes til å videreutvikle elevenes sosiale- og motoriske ferdigheter. I tillegg jobber elevene med ferdigheter som er nødvendige i dagliglivet (ADL). Arbeidspraksis og trening på kommunikasjon er også elementer i en vanlig skoleuke. Skolen samarbeider med flere bedrifter i nærområdet om oppfølging og tilrettelegging for arbeid.

 

Utdanningsløpet på arbeidslivstrening (HTA) er et 2 + 2 løp. Det betyr to år i skole og to år som lærling eller lærekandidat ute i bedrift. Eleven får etter endt læretid et kompetansebevis innen et utdanningsområde. De elevene som fortsetter med et aktivitetstilbud i kommunetjenesten etter videregående, går et treårig utdanningsløp på skolen, hverdagslivstrening (HTH).  

 

Felles for arbeidslivstrening (AHT) og hverdagsliv (HTH) er at utdanningsløpet skal gi opplæring, trivsel og utvikling i trygge og forutsigbare omgivelser. Elevene har behov for avvik fra ordinær fag- og timefordeling og får opplæring i mindre grupper. Individuelle opplæringsplaner (IOP) for elevene tar utgangspunkt i tilrådninger fra den fylkeskommunale pedagogisk-psykologisk tjenesten (PPT).

 

 Mennesker som går Plakat

 

Publisert:

21.11.2022

Oppdatert:

17.10.2023 kl.12:14