Elevdemokrati

Elevråd

Elevrådet på Notodden videregående er satt sammen av representanter fra alle klassene på skolen. Disse velges ut av elevene hvert år ved skolestart. 

 

De tillitsvalgte fra de ulike avdelingene samles til basemøter der også avdelingsleder for avdelingen er med. Det velges en baseleder blant de tillitsvalgte, og vedkommende er også med i elevrådsstyret. Hele elevrådet samles to-tre ganger pr halvår.  

imagehhibr.png 

Skoleutvalget - skolemiljøutvalget (SU/SMU)

Alle skoler skal ha et skoleutvalg (SU) og et skolemiljøutvalg (SMU) – kravet er hjemlet i kommuneloven og opplæringsloven. I Vestfold og Telemark fylkeskommune er det besluttet at de to utvalgene skal slås sammen til SU/SMU. Målet med arbeidet er å øke deltakelse fra elevene og de ansatte i arbeidet med det fysiske og det psykososiale miljøet. SU/SMU skal gi råd i saker som omhandler det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen. 

Hvem sitter i SU/SMU? 

Det skal alltid være et flertall av elever i SU/SMU. I tillegg er det representanter for skolens ansatte og ledelse, representant fra administrasjonen i fylkeskommunen og skolehelsetjenesten. Hos oss deltar også skolens IMDI-rådgiver i møtene. 

Utvalget har minst fire møter i løpet av skoleåret, og du finner referater fra møtene i en lenke nederst på siden. 

Referat fra våre møter:

8. mai, 2024

15. februar, 2024

12. desember, 2023

17. oktober, 2023

11. mai, 2023

2. februar, 2023

16. november, 2022

22. september, 2022

16. mai, 2022

15. mars, 2022

9. desember, 2021

1. november, 2021

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 31.05.2024 kl.13:49