Elektro og datateknologi

Utdanningsprogrammet elektro og datateknologi gir deg nødvendige kunnskaper for å ta de sertifikater og fagbrev som kreves for å jobbe innenfor elektrofaget.

Er elektro og datateknologi noe for deg?

Du lærer

 • installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
 • montering, kobling og programmering av elektriske og elektroniske systemer og anlegg
 • reparasjon av elektrisk utstyr
 • om utvikling av nye elektroniske produkter
 • konfigurering og programmering av utstyr og komponenter
 • sikkerhet og dokumentasjon

Du bør være

 • nøyaktig og systematisk
 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • serviceinnstilt og ha en logisk tenkemåte
 • kreativ og ha godt fargesyn

Du kan bli

 • elektriker eller elektroreparatør
 • energioperatør eller energimontør
 • tavle-, signal eller heismontør
 • avioniker eller flymekaniker
 • romteknolog, data- eller produksjonselektroniker
 • automatiker eller FU-operatør
 • kulde- og varmepumpemontør
  Se alle yrker og kompetanser 

Arbeidssteder

 • offentlige eller private bedrifter
 • prosess- eller elektronikkindustrien
 • mekanisk industri, energiverk eller jernbanedrift
 • data-, fly- eller oljebransjen
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Elektro og datateknologi ved Notodden videregående

Du som velger elektrofag må kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør være serviceorientert. Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Ofte er det et krav at du har godt fargesyn. Utdanningsprogrammet fører til et mangfold av yrker for installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer. Det stilles strenge krav til kvalitet, pålitelighet, sikkerhet og dokumentasjon.

Noe av det elevene gjør er å trene på å programmere PLSer.

På Notodden videregående skole har du følgende muligheter etter Vg1 elektro:

Vg2 Elenergi og e-kom

Notodden videregående skole har én klasse Vg2 Elenergi og ekom. Her får du varierte oppgaver innen installasjon, reparasjon, service og vedlikehold. Vi har et tett samarbeid med lokale bedrifter, og du vil ha gode muligheter for å finne akkurat den praksisplassen du trenger for å bli godt kjent med det du er spesielt interessert i. I løpet av praksisen er det mange som finner sin fremtidige lærlingebedrift. Etter fullført Vg2 Elenergi og ekom kan du velge mellom ni ulike fagbrev. De fleste velger fagbrev som elektriker, men noen velger heismontør-, energimontør- og signalmontørfaget.

Du kan lese mer om elenergi og ekom på www.vilbli.no

Vg2 Industriteknologi (kryssløp)

Programområdet teknologi- og industrifag skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen mekanisk og teknisk industri, prosessindustri og grafisk produksjon. Denne typen industri er preget av kontinuerlig teknologisk utvikling med økende grad av automatisering og datastyring av arbeidsprosesser. Faget skal bidra til å utvikle kvalifiserte og omstillingsdyktige fagarbeidere. Faget skal fremme helhetlig forståelse av produksjonsprosesser, helse, miljø og sikkerhet, og legge grunnlaget for å tenke tverrfaglig. 

Opplæringen skal bidra til å gi eleven kompetanse innen industri teknologisk produksjon og montasje. Opplæringen skal også bidra til kompetanse for drift og vedlikehold av maskiner og teknisk utstyr. Videre skal opplæringen fremme elevens forståelse av samspillet mellom mekanisk oppbygging, regulering og styring. Utvikling av faglig innsikt, praktiske ferdigheter, nøyaktighet, ordens- og sikkerhetsforståelse skal stå sentralt.
I opplæringen skal det legges til rette for refleksjon og opplevelse av mestring gjennom utførelse av arbeidsoppgaver. Gjennom opplæringen skal eleven forberedes for arbeid i bransjer og bedrifter der det stilles krav om kontinuerlig utvikling av fagkompetansen. Opplæringen skal legge grunnlag for selvstendighet i arbeid og for utvikling av samarbeids- og kommunikasjonsevne. 

Vg2 Kjøretøy (kryssløp)

Vi er ditt valg hvis du vil lære å reparere personbiler, lastebiler eller motorsykler.

Kjøretøyparken i Norge og ellers i verden er i stadig utvikling, både når det gjelder teknologi og antall. Derfor stilles det høyere og høyere krav til personellet som skal reparere på kjøretøyene. Vi har et moderne verksted på skolen som tar hensyn til disse forhold.
«Mekking» er et begrep som er på veg ut - mens «diagnostisk feilsøking» er et begrep som erstatter dette. Selvfølgelig er det mye mekanisk arbeid som må utføres på en bil i dag, men den store utfordringen ligger i elektronisk overvåking og styring av de fleste funksjonene.
Og det beste av alt - med god fagkunnskap innen bilmekanikeryrket har du ingen vanskeligheter med å tilpasse deg de fleste andre oppgaver du kan stilles overfor.

Hva jobber vi med?

Vi tar for oss hele bilen, med alle dens komponenter og systemer. Vg2 skal rekruttere lærlinger til et bredt spekter av fag eller yrker innen bilbransjen, 
slik som:

 • Reparasjon av lette kjøretøy
 • Reparasjon av tunge kjøretøy
 • Reservedelsfaget
 • Bilskadereparatør
 • Rep. av hjulutrustning
 • Motorsykkelreparatør

Hvordan jobber vi?

Undervisning foregår i eget verksted og i bilverksteder. Teori omsettes i praksis ved å arbeide på biler som tas inn til reparasjon. Det brukes moderne testutstyr og avanserte modeller. Oppbygning, virkemåte og feilsøking gjennomgås på modeller og utprøves på reparasjonsobjektene.
Elevene er utplassert på verksteder i en dag i uken slik at de får føle yrket på kroppen. Mange knytter i den tiden verdifulle kontakter som kan komme til nytte ved en eventuell senere lærekontrakt. 
Vårt naboland i øst besøker vi vanligvis for å se hvordan en motor eller en bil blir til.

Kontakt

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med avdelingsleder: 

Gro Anita Bergestig

Telefon.: 906 36 236

Publisert: 19.06.2020 Oppdatert: 20.02.2024 kl.10:59