SLT-koordinator

SLT-koordinator på plass på Notodden Foto: Karl Agnar Wåle

Av:

Karl Agnar Wåle

Publisert:

11.10.2022

Oppdatert:

11.10.2022 kl.11:59

I flere år har man savnet en koordinator som kan se skolenes, kommunens og andre aktørers tiltak for ungdom i sammenheng. Endelig er personen på plass, og han heter Edis Zubovic. Med blant annet mange års erfaring fra politiarbeid i hovedstaden, har han gode forutsetninger til å gå inn i rollen som SLT-koordinator. SLT står for Samordning av Lokale Tiltak.

En SLT-koordinator skal bidra til å forebygge barne- og ungdomskriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge. – Vi vet at rus eksisterer, og det kommer alltid til å gjøre det, men vi må snakke med de unge slik at de forstår konsekvensene av dette, sier han engasjert. – Jeg har ingen tro på straff, men vi må snakke med ungdommene slik at de kan ta fornuftige valg for sitt eget liv, forklarer han.

Et område som har blitt mer og mer aktuelt de seinere årene er hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. – Dette har jeg jobbet med i Oslo i mange år, og det er også en viktig del av jobben som SLT-koordinator, forteller Edis.  – Sinte folk finnes overalt, men de må ikke få lov til å skade samfunnet rundt oss.

- Hovedmålgruppene for arbeidet mitt er barn og unge under 18 år, og ansatte som jobber med barn og unge, forteller han. Likevel er det flere av disse problemstillingene som også involverer folk i andre aldre.

Edis forteller at han allerede har vært innom på flere av skolene i Notodden og Hjartdal. - Jeg blir invitert inn i samtaler og møter, og det liker jeg, forteller han. Vi må snakke sammen, og det er bare å ta kontakt. Jeg kan nås på telefon: 477 84 295 eller på e-post: edis.zubovic@notodden.kommune.no, og jeg kommer til å svare, forsikrer han.

Når vi spør om han avslutningsvis om han har noen råd til foresatte, så har han jo det:

  1. Snakk med barna om rus, også alkohol
  2. Vær et godt forbilde
  3. Følg med på hva dine barn gjør i fritiden
  4. Sørg for at du kjenner ungene dine
  5. Engasjer deg, også etter at du ikke lenger er nødt
  6. Tilrettelegg for at barnet får selvtillit
  7. Sett klare grenser og stå på dem
  8. Stå sammen med andre foreldre
  9. Vær ærlig
  10. Ikke gi barna dine alkohol

Les mer om rådene på www.sterkogklar.no