Vg3 Yrkessjåfør


Publisert:

18.09.2020

Oppdatert:

31.10.2023 kl.10:27

Vg3 Yrkessjåfør

Kan du tenke deg å bli en av dem som bidrar til å holde transport- Norge i gang? Enten som sjåfør i vogntoget, tømmerbilen, tipp- eller distribusjonsbilen? Eller kanskje i turbussen eller som rutebussjåfør? Da anbefales Vg3 Yrkessjåførutdanning hos oss!

Hva jobber vi med?

Yrkessjåførlinja ved Notodden videregående skole er én av elleve landslinjer spredt rundt om i landet. Skolen arrangerer to kurs pr. år med oppstart i januar og august. Høstkurset er forbeholdt elever som har gjennomført Vg2 Transport og Logistikk, og har en lærekontrakt med en bedrift i faget.

Vårkurset består både av lærlinger og voksne søkere over 21 år. Kurset består av teoretisk og praktisk opplæring rettet mot førerrett for lastebil, buss og vogntog. I tillegg gis full opplæring i yrkessjåførdirektivet for at elevene skal oppnå yrkesrett.

Hvordan jobber vi?

Skoledagen deles hovedsakelig i en teoretisk og en praktisk del. Praksisundervisningen foregår i grupper på tre elever. Skolen disponerer en moderne bilpark, treningssimulator, trucker og utstyr for å gjennomføre spesialkurs.

Kostnader

Opplæringa er et Vg3- kurs og er i utgangspunktet gratis, men kostnadene med læremateriell og bøker må den enkelte dekke selv. Lærlinger i yrkessjåførfaget får dekket sine kostnader fullt ut.

Kurset kvalifiserer til støtte gjennom Statens Lånekasse.

Inntak

Inntak to ganger pr. år, og søknadsfristen er henholdsvis 1. juni og 15. november. Søknaden leveres pr. post eller epost direkte til skolen på fastsatt skjema.

(Søknadsskjema lastes ned her)

Info om 19- ukers kursets innhold for søkere over 21 år

Tilbudet er en landslinje. Det betyr at søkere fra hele landet blir vurdert for inntak etter egne retningslinjer. Samme søknadsfrist som over.

I løpet av kurset gjennomføres alle teoretiske og praktiske prøver hos Statens Vegvesen. I tillegg gis opplæring i henhold til Forskrift om grunnutdanning for yrkessjåfører. Opplæringa er inndelt i 5 moduler, og gir ved bestått prøve hos Statens Vegvesen rett til å drive transportarbeid mot vederlag.

Etter å ha praktisert som yrkessjåfør i 4,5 år, kan du gå opp til fagprøve. Kurset gir dermed fradrag i læretida på 6 måneder.

Du kan søke finansieringsstøtte hos Statens Lånekasse på www.lånekassen.no

Kontakt

Andreas Garpe - Faglig Ansvarlig Yrkessjåfør

blobid0.jpg

35 91 86 26