Videregående opplæring for voksne

Som voksen har du flere muligheter til videregående utdanning. Bruk vilbli.no og utdanning.no for ytterligere detaljer. Hvis du har noen spørsmål, ta kontakt!