Salg, Service og Reiseliv

Du kan oppnå fagbrev i kontor- og administrasjonsmedarbeider, salgsmedarbeider, reiselivsmedarbeider, resepsjonist, vekter.

Hvordan ta fagbrev

Dersom du vil ta ett av disse fagbrevene, kan det gjøres på flere måter. Når ungdom går den vanlige skoleveien, må de først gå to år på skole og deretter være lærling i to år. Mange voksne har opparbeidet seg praksistid i et fag, og det gir mulighet for å være praksiskandidat. Da kan du melde deg opp til en praktisk rettet fagprøve når du har oppnådd 5 års praksis i faget og har bestått en "tverrfaglig, sentralgitt teoriprøve", som baserer seg på pensum for Vg2 i faget salg, service og sikkerhet. At prøven er tverrfaglig, vil si at prøven gjelder flere fag. At den er sentralgitt, betyr at prøven er lik for hele landet. Det er denne prøven vi forbereder deg på med vårt nettbaserte opplegg. For mer informasjon omkring dette kurset, vennligst ta kontakt med oss. 

Om kurset

Kurset gjennomføres med ukentlige samlinger. Der du møter lærer og medelever.

Når starter vi?

August/September

Søknad

Du søker gjennom Vigo her. For at vi skal kunne behandle den tilfredsstillende, må den være riktig utfylt. Du må oppgi og dokumentere utdanning (dokumentasjon ettersendes). Praksis med nøyaktig stillingsprosent og tidsrom for ansettelse må også oppgis for at vi skal kunne veilede deg til riktig utdanningsløp. Om du er usikker på stillingsprosent eller timeantall, får du dette ved å henvende deg til lønnsavdelingen på arbeidsplassen. Dokumentasjon på praksis behøver ikke være med. Den skal sendes fagopplæringskontoret og godkjennes av dem før du kan melde deg opp til fagprøven 

Søknadsfrist: 01. mars

Eksamen

Som praksiskandidat går du opp til eksamen i programfagene Salg og service, sikkerhet og  økonomi og administrasjon på Vg2-nivå. Dette er en avsluttende teoretisk tverrfaglig prøve. Når denne prøven er bestått og praksiskravet er innfridd, kan du melde deg opp til den endelige fagprøven. Fagprøven arrangeres av Fagopplæringskontoret. Prøven foregår ute i praksis, og den kan gjennomføres når kravene til teori og praksis er innfridd.

Publisert: 18.10.2020 Oppdatert: 07.12.2023 kl.14:55