Vil du bli elev hos oss?

Som voksen har du flere muligheter til videregående utdanning. Bruk vilbli.no og utdanning.no for ytterligere detaljer. Hvis du har noen spørsmål, ta kontakt!

Hvorfor fullføre videregående som voksen?

Du står alltid sterkere på arbeidsmarkedet med fullført skolegang/formalisert kompetanse. Gjennom fylkeskommunen kan du gjøre ferdig videregående opplæring helt gratis.

Grip muligheten - det er aldri for seint!

 • Du kan kombinere opplæringen med familie og jobb.
 • Du fullfører videregående, og får fag- og svenneberv, yrkeskompetanse eller studiekompetanse for videre studier.
 • Du kan ta opplæringen i en kombinasjon på dag, kveld og nettstudier.
 • Du går i klasse sammen med andre voksne.
 • Du kan bygge på din erfaring innenfor faget og få kortet ned behovet for opplæring.

Videregående opplæring for voksne er et gratis opplæringstilbud. Du kan søke om studiekompetanse, fag- eller svennebrev, eller yrkeskompetanse.

Hvem kan få tilbud om voksenopplæring?

Følgende kan få tilbud om voksenopplæring:

 • du med voksenrett (Les mer om dette i avsnitt "Hvem har voksenrett?" under.
 • du som har fullført, men ikke har bestått tidligere videregående opplæring.
 • du som har et fagbrev eller studiekompetanse, og ønsker ny kompetanse (begrenset utvalg av sluttkompetanser)
 • du med rett til påbygg til sluttkompetanse etter oppnådd yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev) Les mer om påbyggsrett
 • du som har en bachelor fra utlandet og vil studere videre i Norge, men manger norsk og/eller engelsk test, kan få tilbud om å fagene norsk og engelsk.

Søkere som ikke kan få tilbud iht. punktene over, kan likevel få tilbud hos oss hvis det er ledige plasser. Du må søke om dette på vigo.no

Hvem har voksenrett?

Opplæringsloven § 4A-3 bestemmer at disse har lovfestet rett til videregående opplæring for voksne:

 • du må ikke ha fullørt videregående opplæring tidligere.
 • du må fylle 25 år eller mer året du søker.
 • du må ha fullført norsk grunnskole; eller kunne dokumentere minimum ni år grunnskoleopplæring fra utlandet med faget engelsk; eller være realkompetansevurdert likeverdig norsk grunnskole.

De som har fullført videregående opplæring i et annet land, men som ikke får godkjent opplæringa som studie- eller yrkeskompetanse i Norge, har også rett til videregående opplæring for voksne .

For å få tilbud om videregående opplæring for voksne må du:

 • ha fullført norsk grunnskole eller tilsvarende med engelskopplæring
 • være registrert bosatt i Telemark fylkeskommune og ha gyldig oppholdstilatelse

Ungdomsrett?

Hvis du er under 25 år, men har ungdomsrett, kan du søke om å få gjort om ungdomsretten din til voksenrett.

For deg med annet morsmål enn norsk

For å klare å videregående opplæring bør du være god i norsk, både skriftlig og muntlig. Vi anbefaler derfor at du er på B1-nivå. Her kan du lese mer om de forskjellige nivåene. Kommunen du bor i tilbyr norskopplæring og du bør undersøke om du har rett til mer norskopplæring dersom du er usikker på norskkunnskapene dine.

Realkompetansevurdering

Realkompetanse er all kunnskap du har opparbeidet. Dette kan være gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på en annen måte. 

Vestfold og Telemark fylkeskommune tilbyr gratis realkompetansevudering til personer som ønsker å bli realkompetansevurdert.

Du har rett til realkompetansevudering også om du ikke ønsker opplæring. Du kan søke om realkompetansevurdering her: www.vigo.no

Her kan du lese mer om realkompetansevudering.

Har du erfaring, men du har ikke formalisert erfaringen i fag eller svennebrev?

Ressurssenteret kan hjelpe deg med å finne veien fram til fagbrevet. Vestfold og Telemark fylkeskommune - Ulike veier frem til fag-/svennebrev (vtfk.no)'

Slik søker du

Digital søknad

Det er kun mulig å søke digitalt via www.vigo.no, velg "Videregående opplæring for voksne eller realkompetansevurdering". Du må logge deg på med MinID eller BankID. Se søkerveiledning her.

Velg ønsket sluttkompetanse i søknaden. Sluttkompetanse er studiekompetanse, fag-/svennebrev eller en yrkeskompetanse. Du kan også søke om opplæring, veiledning og realkompetanse.    

Sjekk at skolegangen din er registrert i vigo, hvis noe mangler må du registrere det i søknaden din, se søkerveiledning. Husk også å registrere og dokumentere praksis og kurs. Dersom du ikke er norsk statsborger må du dokumentere at du har gyldig oppholdstillatelse i Norge. Du får svar på søknaden i din digitale postkasse. 

Det er ingen søknadsfrist. Det betyr du kan søke hele året.

 • 1.mars er veiledende søknadsfrist for opplæring som starter i august.
 • 1.oktober er veiledende søknadsfrist for opplæring som starter i januar.

Svar på søknad

Etter at vi har mottatt søknaden din, tar vi kontakt dersom vi mangler informasjon eller dokumentasjon.

Du vil få svar på søknaden i din digitale postkasse.

Veiledning

Ressurssenteret tilbyr gratis, individuell rådgivning til voksne og ungdom over 19 år. Våre rådgivere hjelper deg med å lage en utdanningsplan og tilpasse opplæringen til ditt tempo og behov. 

For å sette opp en time til rådgiver for en prat. Ta kontakt med oss på telefon: 35918600, eller send en mail til notodden.ressurs@vtfk.no 

 

Publisert:

13.03.2023

Oppdatert:

07.12.2023 kl.15:02