Elevundersøkelsen

Foto: Getty Images

Publisert:

15.11.2023

Oppdatert:

29.01.2024 kl.09:06

Elevene skal straks svare på elevundersøkelsen

Undersøkelsen gjennomføres på skolen på pc, nettbrett eller mobiltelefon. Det er frivillig for elevene å svare på Elevundersøkelsen. Elevene kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Her kan du som elev eller foresatt lese om undersøkelsen og hvordan personopplysninger behandles i undersøkelsen. Elevene har en viktig stemme og det er viktig at vi får vite noe om skolemiljøet og trivsel.

Slik behandler vi personopplysninger i Elevundersøkelsen (udir.no)