En elev bekreftet smittet med covid-19, fredag 30. april


Publisert:

30.04.2021

Oppdatert:

29.01.2024 kl.09:06

En elev på Vg2 Transport og logistikk er bekreftet smittet med covid-19 fredag ettermiddag.

Eleven er hjemmehørende i en annen kommune. Smittevei er kjent. 30 elever og fire lærere er nå definert som nærkontakter og vil bli kontaktet direkte av smittesporingsteamet. Utover dette er det ingen som blir satt i ventekarantene. 

Oppdatering fra kommuneoverlegen, søndag kl 10.15.:
 
Utfra en totalvurdering av situasjonen, så opprettholdes gult tiltaksnivå på skolen. Teamsundervisning er et tiltak for klassene 2TRA og 2TRB. Detaljert informasjon for disse klassene legges ut i klassenes teams.