Innstillingen fra fylkesrådmann styrker elektrotilbudet på Notodden


Publisert:

12.11.2020

Oppdatert:

29.01.2024 kl.09:06

Skoletilbudet for 2021-2022 – Innstillingen fra fylkesrådmann styrker elektrotilbudet på Notodden

Fylkesrådmannen har nå lagt fram forslag til skoletilbudet i Vestfold og Telemark neste skoleår. Innstillingen vekker stor oppmerksomhet mange steder i fylket. For Notodden videregående skole betyr innstillingen en styrking av elektrotilbudet ved skolen.

Lokalt næringsliv og politisk ledelse i både Notodden og Hjartdal har etterlyst en slik styrking i lang tid. Distriktet har et stort behov for lærlinger fra Vg2 Elenergi og ekom, så vi er glade for at dette nå gjenspeiles i skoletilbudet.
 
Høsten 2020 var det 30 primærsøkere til Vg1 Elektro på Notodden, så det er åpenbart stor interesse fra elevene. En stor del av disse elevene vil søke seg videre på Vg2 Elenergi og ekom, og det vil være urimelig at de blir tvunget til å pendle langt. Både skolen og elevene er derfor glade for at fylkesadministrasjonen nå foreslår å opprette dette tilbudet på Notodden.
 
Skolen har et sterkt lag av lærere som kan tilby elektroundervisning på høyt nivå. Vår lærerstab dekker fagområdene automatisering, el-energi og elektrisk kulde- og varmepumpeteknikk. Et uttrykk for dette er at skolen i inneværende år også har fått ansvaret for Vg3 i skole for elektro.
 
Det er fylkestinget som vedtar fylkesrådmannens forslag til hvilke utdanningsprogrammer, programområder og øvrige søkbare tilbud hver skole skal ha skoleåret 2021-2022. Etter søknadsfristen 1. mars 2021 legger fylkesrådmannen fram en sak til hovedutvalg for utdanning og kompetanse med forslag til justering av det vedtatte tilbudet ut fra søkningen.
 
Innstillingen blir særdeles godt mottatt av både elever, lærere, lokalpolitikere og næringsliv.
 
blobid1.jpg