Korona-nytt – fra rødt til grønt fra mandag 17. januar


Publisert:

15.01.2022

Oppdatert:

29.01.2024 kl.09:06

Ut fra regjeringens pressekonferanse torsdag kveld, opprettholdes trafikklysmodellen. For videregående skole er nivået nå endret fra rødt til grønt tiltaksnivå.

I samråd med kommuneoverlegen som følger vi de sentrale retningslinjene i og med at Notodden kommune har et middels smittetrykk i Telemark. Vi skal fortsatt drive smittevernfaglig forsvarlig. Regjeringen har varslet justeringer i smittevernveiledere i uke 3, blant annet oppdaterte råd om ventilasjon og lufting.

Grønt nivå innebærer at skolehverdagen kan organiseres normalt. I tillegg gjelder følgende: 

Fysisk kontakt:

  • Unngå håndhilsning og klemming.

For ansatte:

  • Følg nasjonale smittevernanbefalinger.

Legg til rette for at ansatte kan holde avstand til andre ansatte. 

 

Om testing, karantene, osv. (TISK):

Regjeringen varslet endringer i TISK-strategien, blant annet gjennom endrede karanteneregler med mer utstrakt bruk av testing, testing som erstatning for karantene, og et større ansvar på den enkelte for å drive smittesporing. Ansatte i skole og barnehage er godt beskyttet av vaksinen. Barn og unge blir sjelden alvorlig syke av korona. Karanteneunntaket for skoleansatte faller bort.

 

Beskjeden fra kommuneoverlegen i Notodden er at nærkontakter skal teste seg på dag 3 og dag 5 etter kontakt med en smittet person. Man er ikke i karantene, men deltar i skole, arbeid og fritid som normalt dersom man ikke har symptomer.

Den foreløpige beskjeden fra kommunelegen er at tester kan hentes på kommunens testsenter i Sentrumsbygg eller kjøpes på apotek. 

 

Om digital undervisning:
Grønt nivå åpner ikke for digital undervisning ut fra et smittevernhensyn.

 
Om utleie av lokaler:

Lokaler kan leies ut til aktivitet for barn og unge.

 

Om friminutt, pauser og lufting:

Alle klasserom bør lufte godt mellom i pauser. Vi henstiller til lærere om å se på mulighetene for å ta pauser på litt ulikt tidspunkt for å sikre best mulig avstand mellom elever i fellesarealene.