Koronapandemien - dette gjelder nå


Publisert:

08.12.2021

Oppdatert:

29.01.2024 kl.09:06

Fra torsdag 9. desember er vi på gult smittevernnivå i trafikklysmodellen.

Tirsdag 7. desember kom regjeringen med flere nasjonale tiltak som skal være med på å hindre en ny nedstenging. Her har vi samlet det som gjelder for oss på Notodden videregående skole.

Gult nivå

Regjeringen har besluttet at trafikklysmodellen innføres igjen fra torsdag 9. desember. Nasjonalt er det besluttet grønt nivå, men på grunn av lokal smittesituasjon, har kommuneoverlegen i samråd med skolen besluttet at vi skal drive skolen på gult nivå i likhet med kommunens øvrige skoler og barnehager. Det betyr at vi har tilnærmet normal skolehverdag, men at vi må være ekstra påpasselige med å holde avstand, og ha god håndhygiene og ikke møte på skolen dersom vi er syke.

Tiltakene vil gjelde i fire uker. Regjerningen vil løpende vurdere å heve tiltaksnivået til gult nivå nasjonalt. Les mer på Udir her.

Gult nivå innebærer:

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Hele klasser kan ha undervisning sammen
  • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
  • Avstand mellom ansatte (minst én meter) i alle situasjoner
  • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
  • Avstand mellom elever/ansatte utenfor klasserommet/ undervisningssituasjonen
  • Unngå trengsel og store samlingerHer finner du trafikklysmodellen.

Alle som ønsker det kan bruke munnbind, det settes frem ved inngangene og er gratis.Bruk håndsprit når du kommer på skolen!

Unntak fra fraværsreglene

At regjerningen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret, vil si at elever med symptomer ikke skal behøve å gå til fastlegen for å dokumentere fraværet. Elever som har helserelatert fravær, kan bruke egenmelding. De som er yngre enn 18 år må få bekreftelse fra foresatte. 

Generelle råd

Dette gjelder alle og over hele landet (hentet fra FHI, Smittevernråd for befolkningen):

Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig. Unngå klemming og håndhilsing.

Voksne anbefales å vurdere om de kan redusere antall nærkontakter.

Det er gitt nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand, og også i andre situasjoner på offentlig sted der det er mye folk og det er vanskelig å holde avstand. Det er også gitt nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.

Alle som er syke bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg. Dette gjelder også for vaksinerte. 

Hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer som feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand bør du holde deg hjemme. Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19 test før de vender tilbake til skole eller arbeid. Les mer om råd til ungdommer med nyoppståtte luftveissymptomer.

Det er et krav om at personer som er bekreftet smittet av covid-19, skal isolere seg. Dette gjelder også for vaksinerte.

Dersom du er smittet, eller foresatt til en som er smittet, er du oppfordret til å varsle øvrige nærkontakter og oppfordre til testing.

Alle over 16 år er oppfordret til å laste ned appen Smittestopp. Dersom du er smittet, og du har lastet ned appen, er det viktig at du husker å melde deg smittet i appen.

Informasjon om hvilke råd og regler som gjelder dersom man er nærkontakt finnes i artikkelen Nærkontakter og smittekarantene.

Det finnes egne råd og regler som gjelder ved mistenkt smitte med omikronvarianten. Dette er samlet i et eget avsnitt i artikkelen om TISK.