Samarbeid med ungdomsskolen


Publisert:

06.05.2022

Oppdatert:

29.01.2024 kl.09:06

Vi ønsker å vekke nysgjerrighet og skape økt interesse for realfagene i videregående skole.

I den forbindelse ble 9.trinnselever invitert til skolens kjemilab for å gjennomføre en naturfagsøkt her.

Det ble gjennomført 4 ulike forsøk:

  • Likevekt i blå løsning
  • Diffusjon av ioner
  • Slukke brann med gass
  • Elefanttannkrem

Økta skapte godt engasjement og høy elevaktivitet.