Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) har et bredt mandat, og oppgavene er forankret i opplæringsloven § 5-6. PP-tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for elever med særskilte behov. PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering i de tilfeller loven krever det. 

 

PP-tjenesten jobber forebyggende og deltar aktivt inn i aktuelle møter på skolen. Her bidrar PPT til at saker blir løst innenfor skolens tilrettelagte opplæring og allmennpedagogiske tiltak. Videre bistår vi skolene mer konkret med kartleggingsrutiner,  utprøving av tiltak og evaluering (jf. Opplæringsloven §5-4.) Ved behov for henvisning videre, bistår vi skolen i denne prosessen.

 

For skoleåret 2023/24 vil det være PP-rådgivere til stede mandager og onsdager. Kontaktperson 1 er PP-rådgiver Gro Synnøve Bergsland tlf 922 30 206, og kontaktperson 2 er PP-rådgiver Hans Tore Sanden tlf 913 88 025

 

Les mer om PP-tjenesten på nettsidene til Vestfold og Telemark fylkeskommune

Publisert: 29.04.2020 Oppdatert: 24.10.2023 kl.10:21