Rådgivning

Leder for tilrettelegging

Irene Eika

Leder for tilrettelegging

irene.eika@vtfk.no

909 10 728

På Notodden videregående skole tilrettelegges skolehverdagen for elever på ulike måter. De aller fleste elevene gjennomfører skoleløpet sitt uten spesiell tilrettelegging. Noen må imidlertid ha tilrettelegging, enten i form at tiltak i en egen gruppe, eller det gjøres tiltak innenfor de ordinære gruppene.

Et eksempel på tilrettelegging i ordinære grupper kan være for elever med lese- og skrivevansker. Disse har rett til ulike hjelpemidler i henhold til sakkyndig vurdering. Dette kan innebære smartbøker, lydfiler/lydbøker, digital penn mm.

Alle elevene får utdelt egen bærbar PC. Alle elever har også tilgang til å bruke CD-ord – et lese- og skrivestøtteprogram, både på norsk og fremmedspråk.

Elever som har behov for spesielle tilrettelegginger på prøver og eksamen, må ta kontakt med rådgiver for å søke om det så raskt etter skolestart som mulig. Dokumentasjon må medbringes. 

Skolen har et TPO-team som har jevnlige møter. Der kan lærere komme for å drøfte enkeltelever eller systemsaker. Teamet er bredt sammensatt med ledere, rådgivere, PPT og skolehelsetjenesten.

Spørsmål om spesialundervisning og tilrettelegging kan rettes til t-leder Irene Eika.

Rådgivere

Ingebjørg Svarstad

Rådgiver for Studiespesialiserende

ingebjorg.svarstad@vtfk.no

996 49 312

35 91 85 09

Helga Synnøve Haave

Rådgiver for Teknikk- og Industriell produksjon, Elektrofag og Service og Samferdsel

helga.synnove.haave@vtfk.no

951 71 341

Inga Hauglum

Rådgiver for Helse-og oppvekst

inga.hauglum@vtfk.no

350 60 668