Regional folkehelsekonferanse 2021

Barn og unges psykiske helse er et viktig tema for bærekraft, folkehelse og samfunnsøkonomi. Hvordan kan vi lykkes med å bygge gode lokalsamfunn for barn og unge? Hva er din rolle i dette arbeidet? Program for folkehelsearbeid har gitt oss erfaring og kunnskap om systematisk folkehelsearbeid, samhandling og sosial innovasjon som nå skal deles. Fylkeskommunen arrangerte folkehelsekonferanse om disse temaene i november 2021. På denne nettsiden finner du presentasjonene fra konferansen.

Målet med konferansen var å gi inspirasjon, motivasjon og kunnskap om hvordan vi sammen kan fremme gode liv. Det var både plenumsforedrag og parallellsesjoner. 

Målgruppen var ledere innen oppvekst, opplæring, helse, folkehelse og kommuneplanlegging.  Politikere, fagpersoner fra kommunene, frivillige/ideelle organisasjoner og kompetansemiljø.

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med Inger Elisabeth Borge på e-post inger.elisabeth.borge@telemarkfylke.no eller telefon 476 45 495.

Publisert: 21.09.2021 Oppdatert: 07.12.2023 kl.12:22

Presentasjoner 19. november

Ved å bruke nedtrekksmenyen finner du presentasjonene.

Plenum

Intern evaluering: Et redskap for læring og kvalitetsforbedring (ikke tilgjengelig)

Hvordan skaper vi engasjement og lyst til å gjøre uventede eller nye ting? 

Parallellsesjon A2- Samskaping i praksis- la oss spille det! (ikke tilgjengelig)

Parallellsejon B2- Rapportering- et ork eller læring og drivkraft?

Beskrivelse av konseptet lærende rapporterting

Metodebeskrivelse - Lærende rapportering

Oppsummering 

Parallellsejon C2- Implementering, forankring og veien videre 

Kommunikasjon som forankringsvirkemiddel 

Roots of empathy til Norge

Samskaping i et kommunalt system 

Implementering